Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Toś Witold

Witold Toś, ur. 6 VIII 1957 w Krakowie, zm. 7 VIII 1985 tamże. Ukończył LO dla Pracujących.

1978–1980 zasadnicza służba wojskowa, 1981–1982 laborant w Krakowskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego Bonarka.Od 1981 w „S”; 1981 kolporter niezależnych wydawnictw m.in. pisma „Aktualności”. III 1981 członek KOWzP Krakowie/od 9 X Krakowski KOWzP i współorganizator KOWzP w KZPN Bonarka, od 1981 członek KZ.Od XII 1981 członek KPN, współtworzył Tajne Tymczasowe KAB Obszaru II KPN, XII 1981 – III 1982 kierownik Sekcji Informacji i Propagandy, odpowiedzialny za kontakty z mediami zagranicznymi, współorganizator druku i kolportażu podziemnego pisma „Niepodległość” (8 n-rów). 28 VI 1982 aresztowany, 8 X 1982 r. skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata pozbawienia wolności, 25 V 1983 warunkowo zwolniony z wyznaczonym okresem próbnym na 3 lata. VI 1983–1984 działacz tajnych struktur KPN, jako członek KAB Obszaru II kierował Sekcją Informacji i Propagandy, nast. Wydz. Robotniczym KPN. II 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. III 1985 współzałożyciel Niepodległościowej Grupy Polskich Socjalistów. 7 VIII 1985 zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, wypadając z balkonu własnego mieszkania.

1981–1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1/Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy.

Monika Komaniecka-Łyp

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry