Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trachimowicz Leonard

Leonard Trachimowicz, ur. 25 IX 1952 w Małych Horodyszczach. Ukończył Technikum Włókiennicze w Bielawie (1972).

1972-1987 mistrz w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Bielbaw.

Od IX 1980 w „S”; z-ca przewodniczącego, następnie przewodniczący KZ w Bielbawie; w 1981 członek MKK „S” Ziemi Dzierżoniowskiej, członek Komisji ds. Włókiennictwa „S” z siedzibą w Łodzi. W 1980 współzałożyciel pisma Terenowej Komisji Porozumiewawczej w Dzierżoniowie „Nic o Nas bez Nas”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 10 II 1982. 1982-1987 przewodniczący TKZ w Bielbawie. Wielokrotnie represjonowany. W 1987 zmuszony do odejścia z pracy z powodu nacisków SB; 1987-1988 drukarz w prywatnej firmie Bieliźniarstwo Sitodruk w Bielawie.

1988-2000 właściciel firmy Bieliźniarstwo Sitodruk, 2000-2004 bezrobotny, od 2004 stolarz w Zakładzie Stolarskim w Jodłowniku.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Bielawa

Opcje strony

do góry