Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trachimowicz Leonard

Leonard Trachimowicz, ur. 25 IX 1952 w Małych Horodyszczach k. Chełma. Ukończył Technikum Włókiennicze w Bielawie (1972).

1972–1987 mistrz w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Bielbaw.

Od IX 1980 w „S”, IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 wiceprzew., od II 1981 przew. KZ tamże. Od VI 1981 członek MKK „S” Ziemi Dzierżoniowskiej, od XI 1980 członek Komisji ds. Włókiennictwa „S” z siedzibą w Łodzi. I–IV 1981 współpracownik niezależnego pisma Terenowej Komisji Porozumiewawczej w Dzierżoniowie „Nic o Nas bez Nas”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, 10 II 1982 zwolniony. 1982–1987 przew. TKZ w Bielawie. 1982–1989 wielokrotnie represjonowany (przesłuchania, rewizje, nieformalne wizyty funkcjonariuszy). 1987 zmuszony przez SB do odejścia z pracy, 1987–1988 drukarz w prywatnej firmie Bieliźniarstwo Sitodruk w Bielawie.

1988–2000 właściciel firmy Bieliźniarstwo Sitodruk, 2000–2004 bezrobotny, od 2004 stolarz w Zakładzie Stolarskim w Jodłowniku. Od 2018 na emeryturze.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Bielawa, Dzierżoniów

Opcje strony

do góry