Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trelka Tadeusz

Tadeusz Trelka, ur. 30 I 1946 w Tuczempach k. Jarosławia. Ukończył Technikum Drogowe w Jarosławiu (1965). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja publiczna (2004).

1965-1967 zasadnicza służba wojskowa, 1968-1969 zatrudniony w Batalionie Inżynieryjno-Budowlanym w Jarosławiu; 1969-1975 w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Nowym Targu, od 1975 w prywatnej Wytwórni Opakowań Drewnianych w Tuczempach, następnie w gospodarstwie rolnym; od 1978 własna działalność gospodarcza w firmie Skup, Przerób i Renowacja Opakowań Drewnianych.

Od VIII 1980 współorganizator struktur niezależnych związków rolniczych; 29 XII 1980 i 10 II 1981 uczestnik rozpraw sądowych, współorganizator manifestacji w związku z rejestracją NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Warszawie. I-II 1981 współorganizator i uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego, łącznik i kolporter pisma strajkowego „Trwamy”. XII 1980 – III 1991 przewodniczący Koła NSZZ RI Solidarność Wiejska w Tuczempach; członek Zarządów Gminnego i Wojewódzkie-go Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Jarosławiu, 8-9 III 1981 delegat na ogólnopolski zjazd zjednoczeniowy organizacji chłopskich w Poznaniu na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI, 28-29 III 1981 uczestnik I Zjazdu OKZ „S” RI w Jarosławiu. W 1980 inicjator pierwszego w Polsce niezależnego Samorządu Wiejskiego wsi Tuczempy, do 1988 jego przewodniczący. 1980-1982 współinicjator i realizator zadań inwestycyjnych w Tuczempach (budowa stadionu, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazyfikacja, rozbudowa SP z salą gimnastyczną).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 16 III 1982. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S” i „S” RI, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Słowa i Czynu” (wydawnictwo Chłopi), „Solidarności Rolników”. Od 1982 ponownie zatrudniony w gospodarstwie rodzinnym. W V 1988 inicjator i członek grupy zgłaszającej wojewodzie przemyskiemu wznowienie jawnej działalności związkowej.

W 1989 uczestnik 2-dniowego posiedzenia Tymczasowej Krajowej Rady Rolników w Magdalence, przeciwnik ponownej legalizacji RI „S”, współzałożyciel KO „S” w Przemyślu. W 1989 poseł RP z listy KO „S”. W VII 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji funkcjonariuszy SB w woj. przemyskim. W II 1991 należał do delegowanej na Litwę grupy parlamentarzystów – obserwatorów nielegalnego sondażu na Wileńszczyźnie ws. niepodległości Litwy. 1992-1994 organizator i pierwszy kierownik Zakładu Obsługi Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce po przejęciu administrowania od WOP. W wyborach prezydenckich 1995 szef Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w woj. przemyskim. W 1997 współorganizator Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym z siedzibą w Jarosławiu. XII 1998 – 2003 kierownik Zakładu Obsługi Drogowych Przejść Granicznych w Przemyślu. 2006-2007 kierownik Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej. Od V 2005 członek Rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2006), Złotym Krzyżem Zasługi (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

24 V 1985 – 15 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Wspólnota; 25 III 1982 – 5 VII 1989 przez p. IV KP MO/RUSW w Jarosławiu/Wydz. IV WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Gargamel; 31 XII 1981 – 15 IV 1985 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Wici; w 1983 przez Wydz. IV WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Zielarz; 27 IV 1983 – 11 IX 1986 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Konspirator; 28 VIII 1987 – 14 X 1988 przez Wydz. IV WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Relikt.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Jarosław

Opcje strony

do góry