Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trocha Ryszard

Ryszard Trocha, ur. 12 VII 1956 w Tomaszowie Maz., zm. 4 VIII 1990 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1975).

1975-1990 pracownik Zakładów Przemysłu Skórzanego Tomskór w Tomaszowie Maz.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Tomskórze, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Województwa Piotrkowskiego, 28-30 VII 1981 współorganizator marszów głodowych w Tomaszowie Maz.

13 XII 1981 współzałożyciel, członek MKS w Tomaszowie Maz. (w mieszkaniu Tadeusza Cielniaka), 14 XII 1981 współorganizator (z Kazimierzem Przybyłem i Bogdanem Walaskiem) 2-godzinnego strajku w Tomskórze, kolporter wydawnictw podziemnych tamże. 23 III 1982 aresztowany, 28 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Od 1982 uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele św. Rodziny w Tomaszowie Maz., współorganizator pomocy finansowej dla internowanych i aresztowanych, angażował również własne środki.

W I 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w Tomskórze, od III 1989 przewodniczący KZ, w X 1989 delegat na III WZD Regionu Piotrków Tryb., członek Zarządu Delegatury w Tomaszowie Maz. W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” w Tomaszowie Maz., organizator spotkań z kandydatami „S” do Sejmu oraz kolportażu plakatów wyborczych.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Więźnia Politycznego (2002), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1982-1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Piotrkowie Tryb. w ramach SOR krypt. Powielacz.

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Tomaszów Mazowiecki

Opcje strony

do góry