Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trociński Jerzy

Jerzy Trociński, ur. 4 III 1953 w Lublińcu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1978).

1979–1985 referent, nast. specjalista ds. gospodarki materiałowej w Fabryce Maszyn Budowlanych Bumar-Fadroma we Wrocławiu.

1978–1980 współpracownik SKS we Wrocławiu (Marka Adamkiewicza, Jarosława Klimka, Krzysztofa Grzelczyka i Stanisława Huskowskiego), uczestnik ROPCiO i RWD tamże (współpraca z Adamem Pleśnarem). 26 VIII–1 IX 1980 współorganizator, wiceprzew. KS w zakładzie pracy.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. od 13 XII 1980 przew. KZ. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. 1981 autor art. w niezależnym piśmie „Fama”, członek Klubu Politycznego w Fadromie. 21 X 1981 zatrzymany i przesłuchany z powodu przeprowadzenia 20 X 1981 w zakładzie referendum dot. wotum zaufania wobec gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wyprowadzenia PZPR z zakładu i zmiany Konstytucji PRL, 24 II 1983 śledztwo umorzone; XI–XII 1981 sygnatariusz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość we Wrocławiu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, w Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Łupkowie, Załężu i Kielcach-Piaskach, 23 XII 1982 zwolniony. 1983–1985 w kontakcie z podziemnymi strukturami RKS Dolny Śląsk i TKZ w Fadromie (przez Jerzego Malinowskiego i Wacława Marka Dubiłowicza). 1985–1995 własne gospodarstwo ogrodnicze we Wróblowicach k. Wrocławia.

1993–1995 w Unii Pracy. 1995–2007 nauczyciel w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, 2008–2016 kierowca-dostawca w Radex Sp. z o.o. w Puszczewie-Węglowicach, od 2016 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2021).

17 X 1980–11 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu w ramach KE krypt. Pelikan; 11 XII 1981–3 VI 1982 przez Wydz. V KW MO tamże w ramach SOR krypt. Akcja.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry