Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Trocka Teresa

Teresa Trocka (od 1984 Apoznańska), ur. 21 XII 1949 w Ełku. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki (1979).

1969–1973 zatrudniona w księgowości PKO w Ełku, 1973–2010 programistka, st. programistka, kierownik sekcji w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego/Zakładach Mięsnych Mazury/Grupie Animex SA Oddział tamże.

Od X 1980 w „S”, z-ca przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, od IV 1981 p.o. przew., od 1 VII 1981 przew., od 9 IV 1981 członek Komisji Rewizyjnej MKZ Region Pojezierze, V 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze, od 28 V 1981 przew. Komisji Rewizyjnej Regionu Pojezierze.

17 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, Białymstoku i Gołdapi (zorganizowała akcję kradzieży odbiorników radiowych z magazynu ośr. służących nast. do nasłuchu radiowego; informacje wykorzystywano w podziemnej prasie ośrodka; uczestniczka akcji protestacyjnych internowanych kobiet, w tym głodówek); 28 VI 1982 zwolniona. 1982–1989 w kontakcie z b. działaczami „S” w Ełku i b. internowanymi z Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, kolporterka niezależnej prasy (m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”) i wydawnictw zwartych w Ełku, wielokrotnie zatrzymywana prewencyjnie przed 1 V i 13 XII, kilkakrotne rewizje mieszkania; 1986–1989 w kontakcie z RKW „S” Region Pojezierze w Gołdapi, wymiana i dystrybucja prasy RKW.

1989–2010 ponownie w „S”, do l. 90. przew. KZ. 1990–2014 prywatne usługi informatyczne; od 2010 na emeryturze.

29 VII 1982–16 VII 1989 rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO w Suwałkach/p. IV/p. VI RUSW w Ełku w ramach KE krypt. Chinka.

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry