Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Swałtek Jacek

Jacek Swałtek, ur. 7 IV 1948 w Krakowie. Ukończył II LO tamże (1966).

1968–1980 w ZZ Kolejarzy, od 1978 w prezydium organizacji zakładowej.

1966–1968 bibliotekarz w Przedsiębiorstwie Robót Wodno-Inżynieryjnych Hydrobudowa 2 tamże, 1968–1970 student Wydz. Elektrotechniki i Automatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej tamże, 1968–1993 kierownik Warsztatu Elektrycznego, Bazy Magazynowej, Działu Marketingu w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 tamże (od 1982 Zakład Budownictwa Kolejowego, od 1990 ponownie PRK nr 9).

W III 1968 wykonał i kolportował ulotki w obronie niezależności polskiej kultury. W VIII 1968 przemycił z Czechosłowacji i kolportował w Krakowie pisma, plakaty i ulotki dot. inwazji wojsk Układu Warszawskiego. VII 1980 – 1983 w KPN, organizator jej krakowskiej poligrafii (wydano m.in. książki: Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, Leszek Moczulski, Rewolucja bez rewolucji).

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ /Tymczasowej Komisji Zakładowej, od XI członek KZ, szef Sekcji Informacji; od XII członek prezydium Krajowej Sekcji Budownictwa Kolejowego „S” PBK/PRK. 1980–1981 założyciel, wydawca, autor (z Janem Paculą i Marią Lorek) niezależnego zakładowego pisma „«Solidarność» PRK-9”; w 1981 wydawca ulotki w jęz. węgierskim opisującej sytuację w Polsce, przesłanej w kilku tys. egz. na Węgry. 1980–1981 kolporter niezależnych pism, m.in. „«Solidarność» PRK-9”, „Przegląd Informacji”, „Goniec Małopolski”; założyciel i organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w zakładzie i w domu. Od III 1981 członek KOWzP w Krakowie/od 9 X Krakowskiego KOWzP. W 1981 założyciel, wydawca (z J. Paculą, M. Lorek) pisma „Przegląd Informacji”.

14–18 XII 1981 współorganizator pomocy finansowej i żywnościowej dla strajkujących w HiL w Krakowie-Nowej Hucie, nast. dla poszkodowanych w czasie pacyfikacji huty. 18 XII 1981 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Krakowie, Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa (9–14 VI uczestnik głodówki), 14 VI 1982 zwolniony. 1982–1989 organizator, szef podziemnej „S” w ZBK; od XII 1982 członek Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” PBK/PRK; współpracował z Barbarą Pytlewską, Janem Skrzypkiem, Antonim Sindutem, Teresą Kozak, Adamem Kurowskim, Julianem Sroką, Andrzejem Kropopkiem (Szczecin), Andrzejem Osipówem (Gdańsk), Zdzisławem Nejmanem (Poznań). Kolporter podziemnych pism, (m.in. „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Kronika Małopolska”), ulotek, kaset audio, znaczków poczt podziemnych; książek wydawnictw NOWa, Krąg, KOS (w ramach wymiany publikacji z Maciejem Machem i Wiesławem Mazurkiewiczem z HiL). Organizator akcji ulotkowych i plakatowych; uczestnik zbiórek pieniężnych na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1983–1984 założyciel, wydawca, autor podziemnego pisma „CD”; 1983–1990 współzałożyciel, organizator, autor „Solidarności Podziemnej PBK/PRK” (od II 1990 „Solidarność Budujących Koleje”); w 1985 organizator lokalu i zaopatrzenia dla ukrywającego się Ryszarda Majdzika. Kilkukrotnie zatrzymywany, 5 III 1984 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW i AŚ w Krakowie, 25 V skazany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

1989–1993 przew. KZ ZBK/PRK-9, 1990–1991 przew. Krajowej Sekcji Budownictwa Kolejowego. 1990–2005 w UD/UW. 1994–2008 wiceprezes Express Sp. z o.o. w Krakowie. VI 2008–2011 pracownik Działu Marketingu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. Od X 2011 na emeryturze. W 2012 współzałożyciel Stowarzyszenia Sieć Solidarności w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1983–1984 rozpracowywany przez Wydz. II/Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Rezydent; 1984–1989 przez Wydz. V WUSW w ramach KE.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry