Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Swarcewicz Halina

Halina Swarcewicz, ur. 24 V 1951 w Rakowszczyźnie (obecnie Białoruś). Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa i Architektury (1976).

1974–1976 architekt-projektant w Pracowni Konserwacji Zabytków w Szczecinie, 1976–1984 architekt-projektant w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia tamże, 1984–2006 właścicielka Samodzielnej Pracowni Zawodowej w Zakresie Projektowania w Budownictwie tamże.

1976 sygnatariuszka listu protestacyjnego w zw. z prześladowaniami robotników z Ursusa i Radomia.

18 VIII–30 VIII 1980 uczestniczka strajku w PKZ.

Od IX 1980 w „S”.

XII 1981 sygnatariuszka listu protestacyjnego w obronie zatrzymanego, nast. internowanego Adama Wycichowskiego. 1982–1989 kolporterka podziemnych wydawnictw (m.in. „Obraz”). 1983–1989 udostępniała mieszkanie redakcji podziemnego czasopisma „Obraz”, organizatorka, z Radzimierzem Nowakowskim i Adamem Wycichowskim, wysyłki pisma do Poznania i Szwecji. 1984–1989 współorganizatorka w swym mieszkaniu spotkań z udziałem m.in. Piotra Mynca, Jacka Sauka, Sławomira Lenera, Tomasza Zielińskiego w ramach Niezależnego Zespołu Solidarnościowego Szczecin, 1988 uczestniczka archiwizacji dokumentacji podziemnych wydawnictw.

X 1987–I 1988 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Kreska.

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry