Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Garapich Michał Paweł

Michał Paweł Garapich, ur. 5 V 1955 w Oświęcimiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1982) oraz Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1985).

Od IX 1980 zaangażowany w tworzenie struktur NZS na UJ, członek Konwentu NZS UJ, przedstawiciel Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi.

1981–1987 nauczyciel-wychowawca w Państwowym Domu Dziecka nr 2 w Krakowie.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w działalność podziemnej Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS, redaktor „Serwisu Informacyjnego PAPSS”, 1981–1983 współtwórca grupy drukarskiej, druk m.in.: „Serwisu Informacyjnego PAPSS”, „Solidarności Nauczycielskiej”, „Sygnału”, „Myśli Nieinternowanych”, „Hutnika”, „13 Grudnia”. Od IV 1983 autor tekstów do podziemnego pisma „Myśli Nieinternowane”, współpracownik Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej (w sekcji badania opinii publicznej, organizator druku i kolportażu, kolporter podziemnych publikacji WMN). 4 III 1983 zatrzymany, 9 III 1983 aresztowany, osadzony w AŚ przy ul. Montelupich 7 w Krakowie, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1987–1988 na emigracji zarobkowej w RFN i Wielkiej Brytanii. Od II 1989 redaktor i drukarz osiedlowej gazety „Dzielnica X” na osiedlu Kliny w Krakowie.

1990–1994 radny miasta Krakowa z listy KO oraz delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego, 1990–1994 wiceprezes/dyr. zarządzający Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa Krakowskiego, 1993–1994 członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 1995–2000 dyr. regionalny ds. bankowości detalicznej Banku Polska Kasa Opieki SA, 2000–2002 ekspert w Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o., 2000–2003 członek Zarządu Fundacji Progress & Business, 2001–2002 Zarządu Sp. z o.o. Bankowy System Sprzedaży, 2002–2005 współpracownik Zarządu BNE (Beteiligungs–und Verwaltungsgesellschaft Neue Energie) GmbH z siedzibą w Paderborn (Niemcy) w roli reprezentanta zarządu na terenie Polski, 2006–2007 członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, 2006–2007 przew. Rady Nadzorczej Korporacji Polskie Stocznie SA Od 2008 konsultant i partner Austrian International Consulting oraz doradca finansowy ds. inwestycji w Polsce dla firmy MS Consulting SA, 2011–2012 prezes Zarządu Sp. z o.o. Bio-Agro. Od 2012 prezes Zarządu Sp. z o.o. JHP-Holding.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry