Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Garbacz Anna

Anna Garbacz (z d. Wątrobska), ur. 14 XII 1954 w Stalowej Woli. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek polonistyka (1978).

1973-1974 laborantka w HSW, od 1978 dokumentalistka, redaktor tygodnika Komitetu Fabrycznego PZPR w HSW „Socjalistyczne Tempo” (od III 1989 tygodnik „Sztafeta”), z przerwą 1982-1983.

Od II 1981 w „S”, oddelegowana (na wniosek przewodniczącego KZ Janusza Kotulskiego) do pracy w „Biuletynie Związkowym NSZZ «S» Huta Stalowa Wola”, autorka w „Biuletynie” MKZ, od III 1981 w „Biuletynie Informacyjnym” ZR; w XI 1981 uczestniczka strajku generalnego Regionu Ziemia Sandomierska.

16 XII 1981, następnie w VII 1982 po rewizji w mieszkaniu przesłuchiwana, od 1982 odsunięta od zawodu dziennikarskiego. 1984-1987 autorka do „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” (ps. Punkt); współpracowniczka Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, w VI 1985 (po aresztowaniu Ewy Kuberny) przewiozła z Warszawy od Jacka Federowicza grafiki na wystawę w salce parafii MB Królowej Polski, w 1986 wychowawczyni na obozie niezależnym dla dzieci i młodzieży w Dąbrówce; uczestniczka spotkań z pieśnią patriotyczną (zainicjowanych przez Kazimierza Rostka) organizowanych po Mszach za Ojczyznę w parafii MB Królowej Polski. Od 1987 na urlopie macierzyńskim, potem wychowawczym.

1990-1991 działaczka Komitetu Założycielskiego Społecznej SP w Stalowej Woli, w 1994 członek Komitetu Pomocy Polakom z Kazachstanu, w 1997 organizatorka spotkań literatów Witryna w Stalowej Woli, w 2000 członek kapituły nagrody literackiej Gałązka Sosny, współpracowniczka alternatywnego pisma literackiego „Ulotna...”. 1992-2002 dziennikarka, sekretarz redakcji w Wydawnictwie Sztafeta Sp. z o.o. w Stalowej Woli, od 2002 pracownik działu edukacyjnego i wydawnictw Muzeum Regionalnego tamże.

Współautorka scenariusza wystawy plenerowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ''Opowiemy ci o tych wypadkach... Solidarność 1980-1989 w Stalowej Woli'' 4 VI – 31 VIII 2009.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry