Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gąsowski Tomasz

Tomasz Gąsowski, ur. 17 I 1947 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1969), doktorat (1980), habilitacja (1996), profesura (2003).

1964–1969 w ZSP, 1973–1980 w ZNP.

1969–1970 stażysta w Instytucie Historii na UJ, 1970–1971 mł. bibliotekarz w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, 1971–1973 archiwista na Zamku Królewskim na Wawelu-Państwowych Zbiorach Sztuki tamże, od 1973 asystent, adiunkt, dr hab., prof. UJ.

III 1968 uczestnik wieców i demonstracji studenckich w Krakowie, przew. KS w IH. 1979–1980 uczestnik TKN w Krakowie.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. Filozoficzno-Historycznym, od I 1981 przew. Koła „S” w IH. 1981 redaktor, autor w „Serwisie Informacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« UJ”. IX–X 1981 przedstawiciel Sekcji Informacji KZ UJ i „Serwisu Informacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« UJ” na I KZD. XI/XII 1981 jako przedstawiciel KZ uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, współorganizator wykładów z zakresu historii i literatury na UJ i Akademii Rolniczej w Krakowie.

15–16 XII 1981 uczestnik strajku absencyjnego w miejscu pracy, 17 XII 1981 demonstracji przeciwko stanowi wojennemu na Rynku Głównym w Krakowie. 1982–1989 przew. podziemnej struktury „S” w IH (m.in. z Wojciechem S. Magdziarzem, Krzysztofem Zamorskim, Mieczysławem Rokoszem, Andrzejem Jagodzińskim, Andrzejem Chwalbą, Jackiem Stefańskim), organizator zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; współorganizator manifestacji rocznicowych 3 V, 31 VIII, 11 XI na terenie UJ, organizator zbierania informacji o metodach inwigilacji opozycji, zatrzymywany, rewizja w mieszkaniu. 1982–1984 udostępniał mieszkanie na spotkania Regionalnej Komisji Wykonawczej i Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska. 1982–1986 organizator biblioteki podziemnych wydawnictw w IH. 1982–1988 współorganizator, koordynator Wolnego Uniwersytetu w Krakowie. 1982–1984 i 1987–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Hutnika”, „Solidarności Hutników”, „Krecika”. 1983 lektor podziemnego Radia „S”. 1983–1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach i Duszpasterstwa Hutników przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Nowej Hucie. 1984 redaktor, autor w podziemnym „Słowniku Historii Zakazanej”, 1986–1987 autor tekstów w „Solidarności Hutników”, 1986–1989 w „Arce”, 1987–1989 redaktor, autor w „Alternatywach”. 1984–1988 współorganizator i wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie i jego filiach przy kościołach Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa. 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” na UJ. 1988–1989 organizator Klubu Politycznego 11 Listopada w Krakowie.

1989–1991 w „S”, do 1990 doradca Komisji Robotniczej Hutników w Hucie im. Lenina w Krakowie. 1989 członek Małopolskiego KO „S”, 1989–1991 członek Zarządu KO „S” w Krakowie, 1989 szef sztabu wyborczego w Okręgu Kraków-Śródmieście, 1990 szef kampanii wyborczej do Rady Miasta Krakowa. Od 1989 współorganizator Klubu Jagiellońskiego w Krakowie. 1990 regionalny pełnomocnik Fundacji Obywatelskiej przy Lechu Wałęsie. 1990–1991 współorganizator Forum Prawicy Demokratycznej, przew. struktur w Krakowie. 1990 szef kampanii wyborczej Tadeusza Mazowieckiego w Małopolsce. 1991–1995 w UD/UW, członek Rady Krajowej i władz w regionie krakowskim. Od 1992 współorganizator, członek Zarządu Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. 1995 członek sztabu wyborczego Adama Strzembosza i Hanny Gronkiewicz-Waltz. Od 1998 współorganizator, prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, redaktor „Sowińca”, od 2010 redaktor nacz. 1991–2016 członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa tamże, 1998–2002 członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 1997–1999 współzałożyciel Krajowego Komitetu Konserwatywnego, organizator struktur tamże. 2001 współorganizator Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. 2005 członek komitetu honorowego Lecha Kaczyńskiego. Od 2007 kierownik Katedry Kultur Mniejszości Narodowych Akademii Ignatianum w Krakowie, nast. prof. Katedry Dziedzictwa Kulturowego Polski tamże. 2011 członek Zgromadzenia Elektorów IPN. Od 2017 członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN–KŚZpNP tamże.

Autor m.in.: Między sierpniem a grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w l. 1980–1981 (2006), Myślenice: monografia miasta (2012), Kolegium Wróblewskiego (2013), Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia (2015), współautor „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980–1989. Wybór dokumentów (2010).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

29 II 1984–1987 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Mimoza.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry