Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gebert Konstanty Julian

Konstanty Julian Gebert, ur. 22 VIII 1953 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Psychologii (1976).

1970–1974 w ZSP.

1976–1979 instruktor społeczno-wychowawczy w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika, 1979–1983 w Zakładzie Psychologii Akademii Medycznej w Warszawie.

1975 uczestnik akcji zbierania podpisów pod listami przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. Od 1976 współpracownik KOR/KSS KOR. 1979–1981 współzałożyciel i członek Żydowskiego Uniwersytetu Latającego.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, na zjeździe w X 1980 jako jedyny delegat NSZZ PNTiO głosował przeciwko połączeniu z „S”; doradca NZS AM w Warszawie.

XII 1981 – I 1982 redaktor „Przeglądu Bieżących Wydarzeń”. Od 1982 członek KOS w Warszawie; 1982–1989 współpracownik podziemnych pism (ps. Dawid Warszawski); redaktor i autor w piśmie „KOS”, autor w pismach m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Vacat” i „Miesięcznik Małopolski”. 1982 współorganizator Komisji Współpracy Pism Niezależnych z ramienia redakcji „KOS-a”.

II – IV 1989 w czasie obrad okrągłego stołu akredytowany przedstawiciel prasy podziemnej. Od 1989 członek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. 1989–1992 członek SDP, od 1991 członek Zarządu Głównego. Od 1989 dziennikarz „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Tygodnika Powszechnego”; od 1990 członek redakcji miesięcznika „Midrasz”, 1997–2000 redaktor nacz., od 1997 przew. Stowarzyszenia Midrasz; 1990–1992 redaktor „Po Prostu”. Od 1990 wykładowca m.in. Uniwersytetu Wisconsin (USA), Uniwersytetu Kalifornijskiego (USA) i Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (Izrael). 1992–1993 towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu jako Specjalnemu Wysłannikowi ONZ w Jugosławii w misjach do tego kraju. 1995–2000 wiceprezes Rady Nadzorczej Media Development Loan Fund. Od 2011 dyr. warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

Autor wielu książek, m.in. Przerwa na myślenie („Miesięcznik Małopolski”, 1987), Mebel (Londyn, 1990), Obrona poczty sarajewskiej (1996), Dziesięć dni Europy: Archeologia pamięci (2004), 54 komentarze do Tory (2004), Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela (2008).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

17 I 1976 – I 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOS; w l. 80. przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Dawid; od 19 IV 1989 w ramach SOR krypt. KOS.

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry