Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gramatyka-Łuczkiewicz Janina Agnieszka

Gramatyka-Łuczkiewicz Janina Agnieszka, ur. 23 VII 1949 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologicznego (1976).

1977–1978 korektorka w „Gazecie Krakowskiej”.

1978 zatrzymana we Wrocławiu po spotkaniu wrocławskiego SKS, zwolniona z pracy (oficjalnie za przepuszczenie tekstu: Tow. Breżniew, I sekretarz PZPR). 1978–1979 nauczycielka w SP we Włosani k. Krakowa; organizatorka akademii szkolnej z okazji Święta Niepodległości (VI 1979 z tego powodu nie przedłużono z nią umowy o pracę). 1978–1980 współpraca z Robertem Kaczmarkiem, zaangażowana w redagowanie, przepisywanie na matryce i druk „Merkuryusza Krakowskiego i Światowego”, powielanie śpiewników z pieśniami historycznymi i patriotycznymi wydawanych przez Prywatną Inicjatywę Krakowską.

Od IX 1980 w „S”, 1980–1981 pracownik ZR Małopolska, korektorka, nast. redaktorka w Drukarni Związkowej, autorka art. w piśmie niezależnym „Goniec Małopolski”.

13 XII 1981–IV 1982 bez pracy. Zaangażowana w działalność podziemną, od I 1982 z Grzegorzem Kajetanem Łuczkiewiczem wydawanie i kolportaż podziemnego pisma „13 Grudnia”. Od IX 1982 terapeutka w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry