Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grajewski Marian

Marian Grajewski, ur. 25 I 1924 w Radomiu, zm. 13 VIII 1994 tamże. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych (1952).

1942-1944 w Związku Walki Zbrojnej-AK, 1944-1946 w BCh; w III 1946 aresztowany, przetrzymywany w siedzibie UB w Radomiu, we IX 1946 zwolniony. 1941-1944 robotnik w Fabryce Broni w Radomiu; 1950-1951 pracownik umysłowy w Spółdzielni Pracy Rzeźników i Wędliniarzy w Lublinie, 1951-1954 kierownik sekcji planowania w Związku Spółdzielni Spożywców Oddział Okręgowy w Lublinie, 1954-1960 kierownik Spółdzielni Pracy Rękodzieło w Radomiu, 1960-1989 radca prawny w Fabryce Łączników tamże.

Od X 1980 w „S”; od X 1980 doradca KZ w Fabryce Łączników, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, następnie na I KZD, doradca podczas obydwu.

13–23 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach; aktywny działacz Społecznego Komitetu Pomocy dla Osób Internowanych i ich Rodzin w Radomiu. Członek Towarzystwa Obrony Nienarodzonych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego; 1981-1986 prezes KIK w Radomiu. W III 1983 zatrzymany na 48 godz., w 1983, 1984 poddany rewizjom.

Do 10 IV 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOS.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry