Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grajewski Marian

Marian Grajewski, ur. 25 I 1924 w Radomiu, zm. 13 VIII 1994 tamże. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych (1952).

1941–1944 robotnik w Fabryce Broni/Waffenfabrik Radom w Radomiu. Od 1942 żołnierz Organizacji Wojskowej, nast. żołnierz AK; w 1944 dowódca drużyny na placówce BCh w Tomaszowie (ps. Maryś); w 1945 żołnierz grupy „Lawy”, ujawnił się 12 VIII 1945; od jesieni 1945 należał do organizacji Organ Wolności Dzieci Radomia (grupa „Jacka”); od wiosny 1946 współpracował z grupą „Ostrego”; 13 VI 1946 osadzony w areszcie PUBP w Radomiu, 5 IX 1946 zwolniony. Jesienią 1946 organizator drużyny propagandowej w patrolu ROAK Rysia; 31 III 1947 ujawnił się w MUBP w Radomiu.

1950–1951 pracownik umysłowy w Spółdzielni Pracy Rzeźników i Wędliniarzy w Lublinie, 1951–1954 kierownik sekcji planowania w Związku Spółdzielni Spożywców Oddział Okręgowy w Lublinie, 1954–1960 kierownik w Radomskich Zakładach Przemysłu Włókienniczego Spółdzielni Pracy Rękodzieło, 1960–1989 radca prawny w Fabryce Łączników Radom-Podkanów.

Od X 1980 w „S”; 9 X uczestnik zebrania założycielskiego MKZ; od X 1980 inicjator i doradca Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Fabryce Łączników, nast. doradca KZ; 5 XII 1980 – V 1981 w składzie prezydium MKZ; V – VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, IX – X delegat na I KZD; społecznie udzielał porad prawnych pracownikom, członkom „S”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 23 XII zwolniony; działacz Komitetu Pomocy Internowanym przy biskupie sandomierskim/sandomiersko-radomskim ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Edwardzie Materskim w Radomiu. 1989–1994 założyciel i prezes Towarzystwa Obrony Nienarodzonych im. kard. Stefana Wyszyńskiego; 1981–1989 prezes KIK w Radomiu. 5 III 1983 zatrzymany; 1983, 1984 poddany rewizjom; 3 III 1984 – 31 VII 1984 środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. 1989–1991 członek KO Ziemi Radomskiej, przew. komisji ochrony życia i praw rodziny.

Od 1992 na emeryturze.

31 III 1947 – 7 VIII 1955 rozpracowywany przez WUBP w Kielcach/PUBP w Radomiu ws. przynależności do nielegalnej organizacji ROAK; 12 I 1981 – 23 III 1990 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SO krypt. Złączka; 11 V 1982 – 10 IV 1987 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE/SOS krypt. Radca.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry