Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gurba Krzysztof

Gurba Krzysztof, ur. 8 II 1956 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1979), doktorat z filozofii (1985), habilitacja (2016).

1976–1979 założyciel, prezes i członek Koła Miłośników Fantastyki. 1980–1987 Sekcji Humanistycznych Zastosowań Cybernetyki w Polskim Towarzystwie Cybernetycznym. Od 1977 członek Oddziału Krakowskiego SDP (2008–2011 sekretarz, od 2014 prezes).

1979–1980 współpracownik SKS, kolporter (z Andrzejem Mietkowskim) niezależnych pism. 1980–1981 informatyk w Zakładzie Informatyki Medycznej Akademii Medycznej w Krakowie. 22 IX 1980–1985 członek NZS; równocześnie od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w AM, wiceprzew. koła „S” przy Instytucie Nauk Społecznych tamże. II 1981 informator strajku o rejestrację NZS, III 1981 uczestnik strajku ostrzegawczego, V 1981 reporter w czasie Białego Marszu. Wiosną 1981 współzałożyciel, redaktor, organizator działalności wydawniczej, pracy zespołu redakcyjnego, transportu, dostaw sprzętu poligraficznego pisma NZS UJ „Bez Tytułu”, X–XII 1981 autor art. do pisma „Tygodnik”, współzałożyciel i autor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ »Solidarność« Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego”. XI–XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI (kolporter plakatów, ulotek, organizator imprez kulturalnych).

1982 założyciel Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i Solidarności, założyciel, autor, redaktor „Serwisu Informacyjnego PAPSS”, 1982–1985 założyciel i szef Rady Programowej podziemnego NZS, 1982–1983 współpracownik Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. 17 I 1982 inicjator akcji położenia tablicy upamiętniającej założenie NZS w Collegium Broscianum, 1982–1985 współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym, 1982–1986 koordynator uniwersytetu podziemnego, 1982–1986 założyciel Funduszu Inicjatyw Społecznych pośredniczących w uzyskiwaniu środków i udzielaniu pomocy artystom i naukowcom pozbawionym środków do życia, 1983–1984 współorganizator teatru podziemnego. 1983 zatrzymany, osadzony w AŚ przy ul. Mogilskiej w Krakowie, przeszukiwany. 1983–1985 założyciel, redaktor nacz., autor, tłumacz, przepisywacz i in. funkcje organizacyjne w czasopiśmie „Tędy...”, 1984–1985 twórca i wydawca interdyscyplinarnych zeszytów naukowych „Sens”, 1984–1986 organizator cyklu wykładów „Powołani zostaliście do wolności” w krakowskim KIK. 1985–1986 bez pracy. 1986–1990 adiunkt w Zakładzie Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1986–1989 szef Podziemnego Koła „S” w Instytucie Nauk Społecznych tamże. 1986–1989 współzałożyciel, autor, redaktor pisma „Alternatywy”, 1986–1989 bibliotekarz wydawnictw podziemnych, współzałożyciel lokalu w Bibliotece WSP, kolporter pism (m.in.: „Tędy…”, „Arka”, „Kronika Krakowska”, „Goniec Małopolski”, „Paragraf”), książek, ulotek, znaczków, kalendarzy, cegiełek. 1988 z-ca przew. Komitetu Uczelnianego „S”. 1988–1989 współzałożyciel, redaktor pisma „Tumult”. 1988 podczas strajku studentów WSP w domu akademickim pośrednik w rozmowach z „S”. 1988 zwolniony z WSP za odmowę złożenia ślubowania pracownika naukowego.

1989–2003 adiunkt w Zakładzie Filozofii UJ. 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” WSP, 1989–2003 członek „S” UJ, 1998–2002 delegat na WZD Regionu Małopolska, 1998–2002 członek i sekretarz ZR Małopolska. Od 1990 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. 1990–1991 redaktor miesięcznika „Znak”. 1991–1994 redaktor i szef działu religijnego „Czasu Krakowskiego”. 1994–1998 redaktor „Gościa Niedzielnego”. 1997 założyciel i prezes Krakowskiego Królewskiego Klubu Golfowego. 1997–1999 założyciel i prezes Stowarzyszenia Chrystus i Ty. 1998–2002 radny Rady Miasta Krakowa z listy AWS. 2000–2005 członek Rady Muzeum AK w Krakowie. 2003–2004 dziekan Wydz. Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera tamże. 2004–2006 adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 2007–2018 adiunkt w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie/Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, kierownik Katedry Dziennikarstwa, wicedyr. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tamże. 2007 członek zarządu Stowarzyszenia Caux Round Table Poland. 2008 prezes i założyciel Stowarzyszenia Instytut Badań nad Cywilizacjami w Krakowie. 2011–2014 przew. Rady Nadzorczej Radia Kraków. Od 2018 prof. nadzw. w Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej tamże.

Autor, redaktor i tłumacz publikacji z zakresu filozofii, informatyki, medioznawstwa i komunikacji społecznej.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry