Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/21689,Kramarczyk-Adam.html
2023-06-01, 23:24

Kramarczyk Adam

Kramarczyk Adam, ur. 27 VIII 1941 w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1967).

Od 1967 zatrudniony w Miejskiej Służbie Drogowej w Jaworznie, 1972–1988 projektant, nast. kierownik zespołu projektowego w pracowni projektowej w Rejonie Dróg Publicznych w Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”, uczestnik spotkań informacyjnych nt. wolnych związków zawodowych w CeBeA w Krakowie, współorganizator „S” w Rejonie Dróg Publicznych, współzałożyciel MKZ, IX 1980–VII 1981 kierownik sekcji finansowej MKZ Małopolska, delegat na zjazdy regionalne „S” z zakładu pracy. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, współzałożyciel KOWzP, autor artykułów w „Solidarności” i „Gońcu Małopolskim”, kolporter.

Po 13 XII 1981 współorganizator (m.in. z E. Kubisiowskim, Grzegorzem Jakubowskim, Jerzym Simonem, Tadeuszem Świdzińskim) podziemnych struktur „S”, zaangażowany w zbieranie pieniędzy na pomoc osobom aresztowanym oraz ich rodzinom, kolporter „Biuletynu Małopolskiego”. 25 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Krakowie, 25 I 1982 przeszukanie w jego mieszkaniu, zwolniony z pracy, 14 IV 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Raciborzu, Kłodzku, Strzelcach Opolskich i Strzelinie (wiosną 1982 w Strzelcach Opolskich uczestnik głodówki o status więźnia politycznego), 23 V 1983 zwolniony na mocy amnestii. Od VII 1983 ponownie zatrudniony w Rejonie Dróg Publicznych.

1988–1990 z-ca kierownika ekipy robót drogowych w firmie polonijno-zagranicznej Lutecia, 1990–1997 dyr. PGM Kraków-Śródmieście, 1997–1998 z-ca dyr. adm. ds. techn. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, 1998–2007 inspektor nadzoru w Małopolskim Biurze Inwestycyjnym, od 2007 na emeryturze.

26 I–7 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1/Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Niespokojni.

Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony