Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kurzyniec Marek,

Kurzyniec Marek, ur. 12 IV 1966 w Krakowie. 1985–1986, 1988–1991 student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa i Administracji oraz Wydz. Filozoficzno-Historycznego.

1987–1988 uczestnik Ruchu Wolność i Pokój, 1988–1989 lider Akcji Studenckiej WiP w Krakowie, współorganizator, koordynator i przywódca wielu wieców, sittingów, happeningów, marszów protestacyjnych i demonstracji studenckich.

1987–1989 współorganizator i uczestnik akcji w obronie osób więzionych z powodu odmowy złożenia przysięgi lub pełnienia służby wojskowej, 1987–1989 wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń (m.in. w Krakowie, Katowicach i Warszawie). VI/V 1988 współorganizator i uczestnik protestów studenckich wspomagających strajk w Kombinacie Metalurgicznym Hucie im. Lenina w Nowej Hucie oraz VIII 1988 Hucie Stalowa Wola. 1988–1990 współorganizator i uczestnik bojkotu Studium Wojskowego na krakowskich uczelniach, XII 1987 współorganizator i uczestnik akcji na rzecz wycofania Armii Sowieckiej z Afganistanu oraz V 1989 z terytorium Polski pod hasłem „Sowieci do domu”, 1987–1989 współredaktor (m.in. z Arturem Jaroszym) i autor tekstów podziemnego pisma NZS UJ „Przegląd Akademicki”, 1988–1989 twórca, redaktor i autor tekstów w piśmie Akcji Studenckiej WiP „Iskra”. 1988–1989 działacz Międzymiastówki Anarchistycznej, od 1989 współzałożyciel i działacz Federacji Anarchistycznej.

1990–2005 publicysta anarchistycznego pisma „Mać Pariadka”. 1994 współzałożyciel (z Pawłem Chojnackim) Akademickiego Stowarzyszenia na rzecz Wolnej Czeczenii. Współtwórca i działacz Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego, uczestnik czterech konwojów z pomocą humanitarną dla Czeczenii. Jeden z liderów Komitetu Wolny Kaukaz. 1997 założyciel i prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czeczeńskiej Ouhazar (Orzeł). Wydawca i redaktor biuletynu polsko-czeczeńskiego „Marsho! Znaczy wolność”. 1997/1998 uczestnik wyprawy do Czeczenii, podczas której został porwany z pięcioma uczestnikami, 8 II 1998 uwolniony przez oddział czeczeńskiego specnazu. Od 1997 współwłaściciel firmy odzieżowej Bik S.C. Renata Biernat Marek Kurzyniec w Krakowie. Od 2002 właściciel firmy zajmującej się badaniem rynku i opinii publicznej Marek Kurzyniec Qmar Styl w Krakowie. Od 2008 właściciel antykwariatu Hulajpole w Sopocie oraz antykwariatu internetowego.

Współautor (z Pawłem Chojnackim) książki Porwani w Czeczenii (1998).

16 XII 1987–26 VII 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW/OKPP w Krakowie w ramach SOR krypt. Ren; 1 VI 1989–26 VII 1990 przez Wydz. III-1 OKKP w ramach SOR krypt. Anarchiści.

Monika Litwińska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry