Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maj Bronisław

Maj Bronisław, ur. 19 XI 1953 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologicznego (1977), doktorat (1988).

Od 1979 pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UJ.

Od II poł. lat 70. zaangażowany w niezależną działalność kulturalną, 1977–1981 współzałożyciel, autor scenariuszy i aktor w Teatrze K.T.O., 1981 kierownik działu kultury w piśmie „Student”.

Po 13 XII 1981 współpracował z wydawnictwami podziemnymi, 1982–1984 publikował na łamach miesięcznika „Znak”, 1985 w emigracyjnym „Pulsie”. 1983–1986 członek redakcji i autor tekstów podziemnego pisma „Arka” (publikował pod ps. Maria Radzanowska, M.R. i Lech Sadowski); 1983–1989 redaktor nacz. niezależnego pisma mówionego „NaGłos”, 1990–1997 drukowanego kwartalnika „NaGłos”. W podziemiu opublikował zbiory: Album rodzinny (Oficyna Literacka, 1986) oraz na emigracji Zagłada Świętego Miasta (Puls, Londyn 1986).

1992–1998 felietonista „Gazety Wyborczej”, 1997–1999 „Rzeczpospolitej”, 1997–2007 „Charakterów”.

Autor monografii poezji Tadeusza Gajcego Biały chłopiec. O poezji Tadeusza Gajcego (1992), kilku tomików poezji, kilkunastu scenariuszy filmów fabularnych, dokumentalnych i widowisk telewizyjnych, a także tekstów piosenek aktorskich (jego utwory tłumaczone były na angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, niderlandzki, flamandzki, szwedzki, rosyjski, czeski, słowacki, bułgarski, węgierski, litewski, słoweński, serbsko-chorwacki, białoruski, wietnamski, albański i publikowane w wielu krajach).

Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (1982), Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1984), dwukrotny laureat Nagrody Kulturalnej „S” (1983 i 1984), Nagrody im. Barbary Sadowskiej (1989) oraz Nagrody PEN Clubu (1995).

Od 1989 członek SPP oraz PEN Clubu.

11 IV 1985–31 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Arka.

Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry