Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Paszek Krzysztof

Krzysztof Paszek, ur. 22 IX 1949 w Międzyrzeczu Górnym k. Bielska. Ukończył I LO w Bielsku-Białej (1967).

1967–1969 doręczyciel w Okręgowym Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Bielsku-Białej, 1971–1972 dyspozytor transportu w PKS tamże, 1972–1974 robotnik w Bielskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenko, 1974–1982 kierowca, nast. kierownik działu ruchu w MPK tamże.

I–II 1968 współautor i kolporter antypaństwowych plakatów w Międzyrzeczu, 21 III uczestnik demonstracji młodzieży pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej, 25 III aresztowany i osadzony w Centralnym Więzieniu w Katowicach, 13 XII 1968 skazany przez Sąd Powiatowy w Bielsku-Białej na 9 mies. pozbawienia wolności.

27–31 VIII 1980 członek komitetu strajkowego w MPK, od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji pomocy materialnej rodzinom internowanych i uwięzionych. III 1982 zwolniony z pracy. 1982 dyspozytor w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bielsku-Białej, 1983 kierowca-magazynier w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym Amerpol w Jaworzu. 1982–1983 członek kierownictwa RKW Trzeci Szereg Regionu Podbeskidzie, odpowiedzialny m.in. za kontakty z in. regionami oraz zaopatrzenie w papier; drukarz podziemnego biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”. 29 IX 1983 zatrzymany, 1 X aresztowany, osadzony w AŚ w Bielsko-Białej, Katowicach, zwolniony 24 VII 1984 na mocy amnestii.

Od XII 1984 na emigracji w USA. 1986–2017 projektant w firmie Magna Car Top Systems w Troy, Michigan. Od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1968 rozpracowany przez KW MO w Katowicach, w ramach sprawy operacyjno-śledczej krypt. M-Z; 22 IX 1983 – 18 IV 1985 przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach KE krypt. Wyczekujący.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry