Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pastuszko vel Pastuszka Wiesław

Wiesław Pastuszko vel Pastuszka , ur. 8 XII 1944 w Wyżnicy k. Kraśnika. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Kraśniku Fabrycznym (1963).

1963–1981 szlifierz w Kraśnickiej Fabryce Wyrobów Metalowych (od 1972 Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku).

W XII 1970 zatrzymany w Dęblinie z ulotkami przewożonymi z Wybrzeża, przesłuchiwany w Puławach i w Kraśniku.

W VI 1976 uczestniczył w akcjach nieformalnej grupy pracowników FŁT, zatrzymany przy rozrzucaniu ulotek na terenie Kraśnika, pobity podczas przesłuchania (stracił przednie zęby).

18 VII 1980 uczestnik strajku w FŁT; od IX 1980 w „S”, od 13 IX przew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 członek Prezydium KZ w FŁT, oddelegowany do pracy związkowej; pierwszy przew. MKZ Ziemi Kraśnickiej. 14–18 XII 1981 uczestnik strajku w FŁT, przew. KS; 19 XII 1981 zwolniony z pracy; po pacyfikacji strajku ukrywał się (z Aleksandrem Oczakiem) w Popkowicach k. Kraśnika, w 1982 w Warszawie: składacz „Tygodnika Mazowsze”, autor wierszy (ps. Cień) publikowanych w „TM”, XII 1982 – III 1983 w ukryciu na Lubelszczyźnie, współzałożyciel, redaktor, autor i drukarz podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Kraśnickiej” i „Woli Narodu”. Po ujawnieniu się w III 1983 pozbawiony możliwości zatrudnienia; kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Od XI 1983 na emigracji w Australii (w zw. z błędnym zapisem w paszporcie zmiana nazwiska na Pastuszka). Od 1999 na rencie. Od 2006 członek Zarządu Stowarzyszenia Nasza Polonia w Sydney.

Od 8 IX 1982 rozpracowywany przez RUSW w Kraśniku w ramach SOR krypt. Pułkownik.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Kraśnik

Opcje strony

do góry