Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Styra Jan

Jan Styra, ur. 5 III 1943 w Częstochowie, zm. 28 III 2013 tamże. Ukończył Technikum Budowlane w Bytomiu (1970).

1959–1961 geodeta w Miastoprojekcie w Częstochowie, 1961–1968 w Geoprojekcie w Katowicach – Zespół w Częstochowie, 1968–1970 w Wydz. Geodezji Prezydium PRN tamże, 1970–1972 w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach, 1972–1974 w Miastoprojekcie w Częstochowie, 1975 w Urzędzie Powiatowym tamże, 1975–1980 w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych tamże. 1975–1978 przew. Rady Zakładowej. 1980–1981 geodeta w Urzędzie Gminy w Mykanowie, XII 1981 zwolniony z pracy. Od 1972 biegły sądowy – geodeta (1981–1996 nie powoływany do spraw).

Od X 1980 w „S”; członek prezydium Regionalnego Komitetu Założycielskiego w Częstochowie, kierownik Komisji Interwencyjnej RKZ. X 1980 – II 1981 członek Komisji Koordynacyjnej RKZ. W XI 1980 jeden z przywódców protestu w klubie Ikar, przew. obrad Komisji Koordynacyjnej, uczestnik negocjacji z komisją rządową. 30 XI 1980 składał w imieniu częstochowskiej „S” akt oddania Matce Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. XI 1980 – II 1981 przedstawiciel Regionu w KKP. W XII 1980 kandydował na stanowisko przew. RKZ. 20 II 1981 w wyniku działań SB zmuszony do rezygnacji z członkostwa w RKZ, zaprzestał działalności związkowej.

1982–1992 taksówkarz. W XII 1982 wspomagał aresztowaną Iwonę Pasternak. 1992–1994 na zasiłku chorobowym i rehabilitacyjnym. 1994–2008 geodeta w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik Hutnik "Hutnik", pismo wydawane III 1982 – 1 VI 1989 w Krakowie przez „S” Huty im. Lenina, podtytuł: „Pismo pracowników HiL członków NSZZ «Solidarność»”, od nr. 2. z 1982: „Pismo członków NSZZ «Solidarność» HiL”, od nr. 9. z 1989: „Pismo członków NSZZ «Solidarność» Kombinatu Metalurgicznego Nowa Huta”. w Częstochowie. Od 2008 na emeryturze.

17 XII 1980 – 18 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach SOS krypt. Poligon.

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry