Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Styrna Stanisław

Stanisław Styrna, ks., ur. 7 XI 1933 w Przyborowie k. Brzeska. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1963), doktorat (1966). Od 1950 nowicjusz Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku, święcenia kapłańskie (VI 1960).

1963-1997 wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjanów w Lądzie, 1968-1976 rektor WSD, 1966-1967 wykładowca na KUL; od 1970 dyr. wspólnoty zakonnej w Lądzie, 1976-1978 inspektor Salezjańskiej Prowincji Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, 1979-1988 dyr. wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii św. Rodziny w Pile, 1980-1988 dziekan Dekanatu Pilskiego.

Od IX 1980 kapelan „S” w regionie pilskim (nieformalnie), w V 1981 honorowy gość I WZD Województwa Pilskiego. W 1981 autor w niezależnych pismach „Solidarność Pilska”, „W Naszej Szkole” (pismo KZ Oświaty i Wychowania w Pile). W 1981 organizował uroczystości poświęcenia sztandarów Komisji Zakładowych „S” w Pile, nabożeństwa poświęcenia krzyży dla zakładów pracy, Msze za Ojczyznę. W VII 1981 zainicjował powołanie KIK przy parafii św. Rodziny.

Po 13 XII 1981 ukrywał w parafii działaczy „S”; 14 XII 1981 współorganizator, następnie przewodniczący Diecezjalnego Komitetu Pomocy – Region Piła, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, odwiedzał internowanych z Dekanatu Pilskiego w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (m.in. z ks. Stanisławem Salamonowiczem SDB, ks. Zbigniewem Łepką SDB), interweniował u władz ws. polepszenia warunków odosobnienia, właściwej opieki lekarskiej, umożliwienia uczestnictwa w praktykach religijnych w niedziele i święta, kierował petycje do władz w obronie internowanych i prześladowanych za przekonania. W 1983 współorganizator grupy pilskiej Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Jasną Górę z udziałem b. internowanych, i działaczy podziemnych struktur „S” (grupa słynęła z eksponowania symboliki „S” i głoszonych przez ks. St. Styrnę konferencji nt. społeczne). Od X 1984 członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1984-1989 współorganizator Tygodni Społecznych i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej przy kościele św. Rodziny (we współpracy z działaczami podziemnej „S” i KIK). W II 1987 inicjator powołania przy parafii św. Rodziny filii Instytutu Wyższej Kultury Religijnej im. Jana XXIII. Wielokrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń, nachodzony przez funkcjonariuszy SB, szykanowany przez władze (odmawiano wydania paszportu).

Od 1988 proboszcz i przełożony wspólnot zakonnych w parafiach w Szczecinie, Słupsku, Bydgoszczy; od 2000 w parafii św. Jana Bosko w Szczecinie. Przez wiele lat duszpasterz wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Od 1991 kurator Wspólnoty Uczennic Krzyża wyznaczony przez bp. Mariana Przykuckiego. Wieloletni radca inspektorialny w salezjańskich inspektoratach św. Stanisława Kostki w Warszawie i św. Wojciecha w Pile, członek wielu komisji inspektorialnych, moderator Kapituły Inspektorialnej w Lądzie; uczestnik trzech Kapituł Generalnych Zgromadzenia Salezjanów w Rzymie.

Autor kilku książek z materiałami formacyjnymi, także artykułów naukowych nt. katolickiej nauki społecznej.

Honorowy Obywatel Miasta Piła (2007).

21 II 1983 – 15 XII 1988 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Pile w ramach SOS/SOR krypt. Społecznik.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony

do góry