Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krekora Dominik

Dominik Krekora, ur. 14 V 1955 w Kamieńcu Ząbkowickim. Ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu (1975).

1971–1975 w ZHP.

Od 1976 pracownik warsztatu, nast. pomocnik maszynisty, maszynista, maszynista-instruktor, kierownik napraw lokomotyw, z-ca naczelnika, 1997–2016 naczelnik sekcji eksploatacji w Lokomotywowni Pozaklasowej PKP w Kamieńcu Ząbkowickim.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.

1982–1985 kolporter podziemnych pism (we Wrocławiu odbierał je od Pawła Zadury zw. z SW) w Kamieńcu Ząbkowickim, gł. „Biuletyn Dolnośląski” i „Solidarność Walczącą” i ulotek. Jesienią 1982 organizator akcji rozrzucenia ulotek na stacji PKP w Strzelinie z wykorzystaniem pędu przejeżdżającego pociągu pośpiesznego. 1985–1989 założyciel, przew. nieformalnej Rady Drużyn Lokomotywowych zrzeszającej działaczy „S” (m.in. Kazimierz Fleszer, Zenon i Andrzej Szymczakowie, Mirosław Pasternak), w ramach której dążono do polepszenia sytuacji kolejarzy (utworzono kasę zapomogową, z której wypłacano pieniądze potrzebującym członkom RDL).

1989–1990 przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w zakładzie. 1989–1990 członek KO w Kamieńcu Ząbkowickim. 1990–1994 radny, nast. wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki z listy KO, 1994–1998 i od 2002–2010 radny gm. z list lokalnych komitetów wyborczych, 1999–2002 radny Powiatu Ząbkowickiego z listy Nasz Samorząd-Wspólnota Powiat, 2010–2018 radny gm. Kamieniec Ząbkowicki z listy Praworządni dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 2001–2009 w PO. Od 2016 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002).

8 III 1989 – 2 VI 1989 rozpracowywany przez RUSW w Ząbkowicach Śląskich w ramach SOS krypt. Para; 21 IV– 8 IX 1989 w ramach SOS krypt. Kontrast.

Kamil Dworaczek

Kamieniec Ząbkowicki, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry