Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krawczyk Tomasz Mikołaj

Tomasz Mikołaj Krawczyk, ur. 27 VIII 1946 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki i Fizyki, kierunek matematyka (1968), w 1985 doktorat.

1968-1982 informatyk w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, 1974-1982 kierownik pracowni.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 członek TKZ „S” w IMM. 1982-1990 pracownik Ośrodka Komputerowego Wydz. Psychologii UW: 1982-1984 kierownik, 1984-1990 informatyk. 1982 – XII 1983 drukarz okładek do książek oraz odpowiedzialny za zaopatrzenie w papier i materiały drukarskie w Wydawnictwie CDN. 23 XII 1983 aresztowany, do 23 V 1984 przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony z poręczenia dziekana Wydz. Psychologii UW, prof. Jana Matysiaka. 1984-1989 z-ca szefa wydawnictwa CDN, koordynator produkcji książek oraz druku „Tygodnika Mazowsze”. IV 1985 – IX 1986 kierował wydawnictwem CDN CDN "CDN", czasopismo wydawane 1982-1989 przez „S” przy Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście; 1983-1985 z podtytułem: „Pismo Informacyjno-Społeczne NSZZ «S»”, w 1985: „Pismo Społeczno-Polityczne Portowców”, 1985-1988: „Gazeta Informacyjna Portowców”, 1988-1989: „Pismo NSZZ «S» Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście”. w zastępstwie aresztowanego Czesława Bieleckiego.

1990-2005 prezes oraz współwłaściciel multimedialnej firmy szkoleniowej Premiere Multimedia. 1994-1998 członek założyciel partii Ruch Stu. 1997-2001 dyr. zarządzający pracownią architektoniczną DiM ʼ84 Dom i Miasto. Od 2004 z-ca dyr. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

9 IX 1980 – 24 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-A-1 (lub V-1) KS MO w ramach SOS krypt. Tama; 25 III 1981 – 22 VI 1984 przez Wydz. III-A-1 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Oportuniści; 1983-1985 w ramach SOR krypt. Agat; do 30 XI 1988 przez Wydz. X Dep. III MSW w ramach SOR.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry