Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krawczyk Piotr

Krawczyk Piotr, ur. 19 VI 1948 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek prawo (1970).

W III 1968 uczestnik strajku na UW. 1972-1980 radca prawny w Zespole Prasy Pax. W 1975 uczestnik akcji zbierania podpisów pod Listem 59 do Sejmu PRL z protestem przeciw zmianom w Konstytucji PRL; latem 1976 z Leszkiem Moczulskim i Janem Dworakiem współautor Programu 44; w 1977 działacz konspiracyjnego Nurtu Niepodległościowego, 1977-1979 skarbnik NN i ROPCiO, organizator kolportażu pisma „Opinia” i in. wydawnictw ROPCiO, organizator patriotycznych manifestacji rocznicowych, uczestnik akcji zbierania podpisów z apelami do władz PRL, 1979 działacz Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu, współtwórca podziemnego wydawnictwa Biblioteka Historyczna i Literacka, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne.

1980-1981 zatrudniony w Ośrodku Badań Społecznych przy ZR „S” Mazowsze. 27 IX 1981 sygnatariusz deklaracji Klubów Służby Niepodległości.

Po 13 XII 1981 do końca 1982 w ukryciu. W 1983 zatrudniony w Klubie Sportowym Skra, 1983-1989 radca prawny w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym. 1982-1987 wydawca książek sygnowanych przez podziemne oficyny: Wojenną Oficynę Wydawniczą, Wydawnictwo Liberta, Warszawskie Wydawnictwo Historyczne. 1986-1988 współpracownik „Przeglądu Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych” (ps. Piotr Szewczyk).

W 1989 pracownik Krajowego Biura Wyborczego „S”. 1989-1990 doradca ministra A. Halla, 1990 członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Centralnych, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie. Od 1991 pracownik Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii RP.

17 XII 1977 – 14 V 1987 rozpracowywany przez Wydz. III/III-2 KS MO/p. III-2 DUSW w Warszawie-Mokotów w ramach SOS/SOR krypt. Granica.

Włodzimierz Domagalski-Łabędzki

 

Włodzimierz Domagalski-Łabędzki

Opcje strony

do góry