Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krawczyk Marek

Marek Krawczyk, ur. 25 IV 1956 w Warszawie, zm. 25 IV 2012 tamże. Ukończył LO im. Hugona Kołłątaja tamże (1975).

1976-1980 pracownik m.in. Składnicy Księgarskiej, PAI Interpress i Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN. Od wiosny 1979 kolporter i składacz książek niezależnych wydawnictw NOWa i Głos.

W 1981 koordynator zaopatrzenia dla Głosu, pracownik „Tygodnika Solidarność”.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnego pisma „Wiadomości”. 5 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, sądzony z Barbarą Wągrowską, 15 II 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. 23 III 1983 powtórnie aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony 22 VII 1983 na mocy amnestii. Po wyjściu kolporter podziemnych pism: „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, współpracownik podziemnych wydawnictw: NOWa, Krąg, CDN, Głos. W V 1984 ciężko pobity przez nieznanych sprawców. W 1985 współorganizator podziemnych wydawnictw Mysia 5 Mysia 5 Mysia 5, wydawnictwo założone 1983/1984 lub w 1984 przez Agnieszkę i Marka Krawczyków oraz Ewę i Marka Lachowskich. Nazwa nawiązywała do adresu, pod którym mieściła się siedziba Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, miała podważać powagę cenzury. (z Agnieszką Niedzielską i Markiem Lachowskim) oraz In Plus (z Krzysztofem Siemieńskim i Wiesławem Bielińskim). 1985-1989 współpracownik podziemnego tygodnika „CDN Głos Wolnego Robotnika”, organizator druku, papieru, kolporter. Od 1985 przywoził z Francji (od Jerzego Giedroycia i Ireny Lasoty) pieniądze na działalność wydawnictw podziemnych. Współpracownik wydawnictwa Most. W 1988 współzałożyciel z Tomaszem Cyngotem Wydawnictwa PoMost.

W 1990 współzałożyciel Polskiej Izby Książki i Porozumienia Wydawców Książki Historycznej. 1990-1992 wiceprezes Zarządu Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim, 1992-1995 dyr. Oficyny Wydawniczej PoMost, 1995-2010 inicjator i współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Instytutu Literackiego w Paryżu, prezes Zarządu. 1999-2000 doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego Andrzeja Zakrzewskiego, w 2003 współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 2001-2005 organizator serii wystaw i konferencji na temat Instytutu Literackiego w Paryżu, na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, na Litwie, w Czechach i we Francji. 2007-2009 członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa Prószyński i s-ka. W 2010 z rekomendacji klubu parlamentarnego PO został zgłoszony do rady programowej Telewizji Polskiej, następnie wybrany na jej przewodniczącego.

Laureat nagród Instytutu Literackiego w Paryżu (1988), Fundacji Polcul (1989), Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za działalność edytorską (1991) i Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego Ikar za aktywność i kreatywność działań dla zachowania i popularyzacji dorobku Jerzego Giedroycia, „Kultury” i Instytutu Literackiego (2009). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry