Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Makosz Józef

Józef Makosz, ur. 9 IX 1952 w Rybniku. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Filologicznego (1977).

1977–1980 nauczyciel języka francuskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

VIII 1980 inicjator działań zmierzających do powołania niezależnych związków zawodowych wśród rybnickich nauczycieli, IX–XII 1980 jeden z twórców międzyzakładowej struktury związkowej w Rybniku. XII 1980 na czele rybnickiej delegatury MKR w Jastrzębiu-Zdroju, od I/II 1981 na etacie związkowym. VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od VIII 1981 członek ZR, od 29 X 1981 członek Prezydium ZR, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, inicjator kontaktów zagranicznych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S” ze związkowcami z krajów zachodnich, m.in. z Francji i Belgii.

14 XII 1981 uczestnik, jeden z przywódców strajku w Hucie Baildon w Katowicach. 14 XII 1981 zatrzymany w KM MO tamże, zwolniony, 16 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. 22 III 1982 w związku ze złym stanem zdrowia umieszczony w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu-Zdroju, 24 VII 1982 zwolniony z internowania. Zawieszony w obowiązkach nauczyciela, a nast. pozbawiony prawa wykonywania zawodu. 1982 pracownik w prywatnym warsztacie stolarskim w Rybniku. Od I 1983 pomocnik stolarza w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Rybniku, nast. pracownik w Zakładach Drzewnych Prodryn w Leszczynach (uzyskanie uprawnienia samodzielnego stolarza). Od 1985 właściciel zakładu stolarskiego w Rybniku. W tym czasie zaangażowany w rozdzielanie pomocy zagranicznej przez parafię św. Antoniego w Rybniku. 1983–1988 wielokrotnie nękany przez funkcjonariuszy SB, m.in. od końca lat 70. objęty zakazem wyjazdów zagranicznych.

IV 1989 na czele Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego, prowadził przygotowania do wyborów sejmowych.

1990 radny, 1990–1998 prezydent miasta Rybnika, m.in. wprowadził wzorowany na francuskim układ komunikacyjny, z rondami zamiast skrzyżowań. 1991 członek Rady Politycznej przy prezydencie Lechu Wałęsie.

Od 1998 prowadzi warsztat stolarski. Konstruktor farmy solarnej własnego pomysłu.

Kawaler Francuskiego Narodowego Orderu Zasługi, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

1979–1982 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Katowicach, nast. 1982–1989 przez p. III KR MO/RUSW w Rybniku w ramach KE krypt. Malkontent.

Adam Dziuba

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Rybnik

Opcje strony

do góry