Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Makowicz Irena

Irena Makowicz, ur. 17 VII 1943 w Wilnie. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek matematyka (1966), i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek teologia (1974).

1962–1966 uczestniczka spotkań KIK w Toruniu. 1966–1979 nauczycielka matematyki w Technicznych Zakładach Naukowych Górnictwa Rud/Zespole Szkół Zawodowych Kombinatu Budowy Maszyn Częstochowa w Częstochowie. VI 1979 zwolniona z pracy za udział z uczniami w powitaniu papieża Jana Pawła II w Częstochowie. 1966–1981 aktywna uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego tamże; 1978–1981 współredaktorka biuletynu DA „Monitor Kościelny”.

Od XI 1980 w KIK w Częstochowie, współzałożycielka, 1980–1990 prezes zarządu, 1981 współredaktorka biuletynu KIK „Bogu i Ojczyźnie”, współorganizatorka I Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej oraz I Tygodnia Społecznego tamże. 1981–2012 z-ca redaktora nacz. tygodnika katolickiego „Niedziela” tamże.

Po 13 XII 1981 organizatorka w Częstochowie pomocy dla internowanych we współpracy z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Warszawie, I 1982–V 1983 współorganizatorka Ośrodka Duszpasterskiego dla Internowanych i ich Rodzin działającego przy kurii diecezjalnej w Częstochowie, V 1983–1989 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu tamże. Od 1984 w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, 15 VIII 1990 śluby wieczyste.

1990–1996 współorganizatorka i dyr. Prywatnego Technikum Gospodarczego Sióstr Urszulanek bł. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach k. Poznania. 1996–1999 pracownik Akcji Katolickiej i nauczycielka w LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. 1999–2012 współorganizatorka i dyr. Gimnazjum Katolickiego w Częstochowie, 2000–2012 także Katolickiej Szkoły Podstawowej tamże.

Redaktorka książki Jana Pawła II Bardzo pragnę przybyć do was (Częstochowa 1979), autorka rozdziału Ośrodek Duszpasterski dla Internowanych i ich Rodzin w Częstochowie. Działalność w 1982 r. w książce Mariana Mikołajczyka Władza ludowa a diecezja częstochowska (Częstochowa 2000).

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996).                                 

19 II 1980–17 II 1985 rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Sercanka.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa, KIK

Opcje strony

do góry