Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Morawiecka Anna

Anna Morawiecka, ur. 12 XI 1960 we Wrocławiu. Ukończyła XII LO we Wrocławiu (1980), absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Społecznych (absolutorium 1997).

Od X 1980 współpracowniczka, II 1981 – XII 1981 pracownik MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk; od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 redaktorka niezależnego pisma „Serwis Informacyjny «Solidarność»”, VIII – XII 1981 „Z Dnia na Dzień”.

XII 1981 – VI 1982 redaktorka podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”, VI 1982 – 1983 podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”. VI 1982 – 1990 członek zaprzysiężony SW. 1983 – 1984 wychowawczyni w Domu Dzieci Upośledzonych we Wrocławiu, 1984–1989 pracownik biurowy w Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm tamże. Poł. 1988–1989 rzeczniczka Komisji Interwencji i Praworządności „S” Dolny Śląsk. 1982–1989 wielokrotnie przesłuchiwana, w 1985 porwana przez SB, wywieziona poza miasto i wypuszczona pod domem po próbie zastraszenia. XII 1988 – 1990 redaktorka Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej, autorka w podziemnym piśmie „Serwis Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej”.

1991–2000 dziennikarka w Polskim Radiu Wrocław, 1993–1995 korespondentka „Życia Warszawy”, 1994–1997 praskiego „Czeskiego Dziennika”, 1999–2000 sekretarz redakcji „Archiwów Stanu Wojennego”. 2000–2002 rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 2001–2002 wydawca i redaktorka dwutygodnika „KGHM Wiadomości”, współpracownik tygodnika „Nowe Państwo”. 2003 – 2004 pracownik Gabinetu Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 2005–2008 wicedyr. Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Od 2005 redaktorka nacz. pisma „Ludzka Sprawa”, od 2007 w Radzie Programowej Polskiego Radia Wrocław, od 2008 dyr. Wrocławskich Targów Dobrych Książek, od 2016 z-ca dyr. Wrocławskiego Domu Literatury.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022), wyróżniona tytułem Zasłużona dla NSZZ Solidarność.

Rozpracowywana w ramach SOR krypt. Kalina.

Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry