Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22580,Morawiecka-Anna.html
2023-03-30, 17:09

Morawiecka Anna

Anna Morawiecka, ur. 12 XI 1960 we Wrocławiu. Ukończyła XII LO we Wrocławiu (1980), absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Społecznych (absolutorium 1997).

Od X 1980 współpracowniczka, II 1981 – XII 1981 pracownik MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk; od II 1981 redaktorka niezależnego pisma „Serwis Informacyjny «Solidarność»”, VIII – XII 1981 „Z Dnia na Dzień”.

XII 1981 – VI 1982 redaktorka podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”, VI 1982 – 1983 podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”. VI 1982 – 1990 członek zaprzysiężony SW. 1983 – 1984 wychowawczyni w Domu Dzieci Upośledzonych we Wrocławiu, 1984–1989 pracownik biurowy w Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm tamże. Poł. 1988–1989 rzeczniczka Komisji Interwencji i Praworządności „S” Dolny Śląsk. 1982–1989 wielokrotnie przesłuchiwana, w 1985 porwana przez SB, wywieziona poza miasto i wypuszczona pod domem po próbie zastraszenia. XII 1988 – 1990 redaktorka Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej, autorka w podziemnym piśmie „Serwis Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej”.

1991–2000 dziennikarka w Polskim Radiu Wrocław, 1993–1995 korespondentka „Życia Warszawy”, 1994–1997 praskiego „Czeskiego Dziennika”, 1999–2000 sekretarz redakcji „Archiwów Stanu Wojennego”. 2000–2002 rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 2001–2002 wydawca i redaktorka dwutygodnika „KGHM Wiadomości”, współpracownik tygodnika „Nowe Państwo”. 2003 – 2004 pracownik Gabinetu Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 2005–2008 wicedyr. Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Od 2005 redaktorka nacz. pisma „Ludzka Sprawa”, od 2007 w Radzie Programowej Polskiego Radia Wrocław, od 2008 dyr. Wrocławskich Targów Dobrych Książek, od 2016 z-ca dyr. Wrocławskiego Domu Literatury.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022), wyróżniona tytułem Zasłużona dla NSZZ Solidarność.

Rozpracowywana w ramach SOR krypt. Kalina.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony