Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krzyżowski Jerzy Tadeusz

Jerzy Tadeusz Krzyżowski, ur. 18 VI 1951 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej (1979).

W 1974–1976 st. technik w laboratorium PS, 1976–1979 kierownik Zespołu Warsztatów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, 1980–1982 gł. energetyk w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ odpowiedzialny m.in. za informację i propagandę oraz kontakty z MKR. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorza Zachodniego.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel Komitetu Obrony „S” (z Krzysztofem Markowskim, Zdzisławem Czarnieckim, Ireneuszem Jońcem), autor w podziemnym piśmie „Biuletyn Informacyjny KOS”, od II 1982 członek komitetu redakcyjnego. 25 III 1982 zatrzymany, 27 III 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, 21 IV – 21 X 1982 tymczasowo aresztowany, osadzony w AŚ przy ZK w Szczecinie, 16 XII 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK we Wrocławiu i Strzelinie (autor artykułów do więziennych pism podziemnych „Wiadomości Bieżące”, „Igła Siedzącej Ekstremy”), 15 IV 1983 zwolniony warunkowo. Od VI 1983 przeniesiony na stanowisko robotnika budowlanego. Organizator kolportażu wydawnictw podziemnych i transportu między Krakowem a Szczecinem, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze” „Obraz”, współorganizator podziemnej S” w branży budowlanej, z Piotrem Myncem zbierał składki pieniężne na działalność „S”.

Od III 1984 na emigracji w Szwecji. Uczestnik zbiórek pieniężnych (z Adamem Wycichowskim i Radzimierzem Nowakowskim) w Oxelösund dla podziemnej „S” i protestów przed konsulatem PRL, od 1984 członek Związku Wolnych Polaków. 1985–1988 elektryk w OW-EL AB w Västerås, 1988–1991 projektant w Selmo Moduler AB, 1991–1993 wykładowca w AMU Gruppen w Uppsali i Mälardalen, 1995–2002 konsultant biznesowy w Izbie Gospodarczej Mälardalen, od 2002 właściciel firmy EKO Terra Consulting w Västerås. Od 2000 redaktor i autor w „Bioenergy International”.

31 III 1982 – 15 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Skorpion.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry