Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Książek Henryk

Henryk Książek, ur. 26 I 1947 w Radzionkowie k. Bytomia. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Elektryczny (1980).

W IV 1966 podczas nauki w Technikum Energetycznym w Bytomiu uczestnik młodzieżowej demonstracji w związku z Tysiącleciem Chrztu Polski przed budynkiem szkoły, zawieszony w prawach ucznia na kilka tygodni. W 1966 zatrudniony w Zakładzie Kruszyw Lekkich w Bytomiu, 1966-1988 w Biurze Projektów Energoprojekt w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Energoprojekcie, następnie KZ; w 1981 pełnomocnik Zarządu MKZ w Katowicach, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Po 13 XII 1981 wydawca i współpracownik pism podziemnych: współzałożyciel i redaktor „To i Owo”, współwydawca „Manifestacji Gliwickiej”, drukarz i redaktor „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, współpracownik i kolporter „RIS”, „Jesteśmy” oraz „Tygodnika Mazowsze”. XI 1982 – IV 1988 przewodniczący TKZ w Energoprojekcie, IV 1983 – 1989 członek MKK w Bytomiu, 1983-1986 Miejskiej Delegatury „S” w Gliwicach, od II 1987 współpracownik RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; podczas strajków w VIII 1988 łącznik między RKW a KS w KWK Andaluzja i KWK Jastrzębie. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. 1988-1990 właściciel firmy elektromechanicznej Termel w Bytomiu.

1989-1990 współzałożyciel i członek bytomskiego KO. 1990-2005 w ROAD/UD/UW, współzałożyciel i działacz kół w Bytomiu, 1999-2005 członek Rady Regionalnej UW w Katowicach. 1990-1991 pracownik A-Z Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, 1991-2007 współwłaściciel, dyr. Termel Sp. z o.o., od 2007 pracownik ZBM Sp. z o.o. w Bytomiu. Od 1990 honorowy przewodniczący KZ „S” w Energoprojekcie. Od XII 2009 przewodniczący reaktywowanego Bytomskiego KO.

Weronika Rudnicka

Gliwice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry