Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Książek Iwona

Iwona Książek, ur. 23 I 1944 w Tłuszczu k. Warszawy, zm. 5 XI 2008 w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek historia (1966), Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1981).

1966-1999 zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi, 1971-2002 wykładowca w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Łodzi.

Od jesieni 1980 w „S”, od X 1980 członek Komitetu Założycielskiego w MBP, od XI 1980 Ogólnopolskiego Międzybibliotecznego Komitetu Porozumiewawczego; w V/VI 1981 delegat na I WZD Ziemia Łódzka; od VI 1981 członek Komisji Rewizyjnej ZR Ziemia Łódzka.

Od 1982 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. „Solidarności Walczącej”, na terenie bibliotek, muzeów i teatrów łódzkich; 1982-1988 redaktor, redaktor techniczny, autorka w podziemnych pismach „OKNO”, „Wolna Solidarność”, „Głos Łodzi”; 1985-1988 członek Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej, współwydawca książek, broszur; 1987-1989 współpracowniczka Łódzkiego Oddziału Solidarności Walczącej, organizatorka lokali na potrzeby SW.

1989-1999 członek KZ „S” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi. 2000-2002 wolontariuszka Centrum Służby Rodzinie. Od 2002 na emeryturze. 2006-2007 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Do 29 VI 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOS.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry