Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Księski Dominik

Dominik Księski, ur. 10 X 1959 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologii Polskiej, specjalizacja edytorstwo (1982 absolutorium) i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Filologii Polskiej (1988).

1969-1978 członek, następnie instruktor ZHP. 1978-1982 członek PTTK.

W II 1981 i XI-XII 1981 uczestnik strajków studenckich na UAM, zaangażowany w działalność wydawniczą, redaktor i drukarz w Kole Polonistów UAM. III 1981 – I 1982 współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych przy Kole Polonistów UAM w Collegium Novum w Poznaniu.

1982-1988 nauczyciel jęz. polskiego i muzyki w SP nr 2 w Żninie, 1988-1992 w SP w Słębowie. Od 1983 członek Koła „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Żninie. 1983-1989 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, organizator spotkań z twórcami, m.in. Markiem Nowakowskim. W 1984 współzałożyciel, do 1985 kierownik podziemnej drukarni żnińskiej „S” w Wenecji (w domu Bronisława Gila) i w Chomiąży (u rodziny Jacka Mielcarzewicza, gdzie drukowano m.in. pismo podziemne „Żywią i Bronią”, plakaty i ulotki). 1985-1989 współzałożyciel biblioteki wydawnictw podziemnych w Żninie (w 1989 przekazanej LO w Żninie).

V-VI 1989 mąż zaufania KO „S” w Żninie (organizator spotkań z wyborcami, uczestnik akcji plakatowych). IX 1989 – 1990 członek KO w Żninie, członek Prezydium. 1989-1990 członek Komisji Międzyzakładowej „S” POiW. 1990-2005 w ROAD, UD, UW. W 1991 współzałożyciel (wraz z Leszkiem Turkiem i Beatą Turek) kwartalnika historycznego „Żnińskie Zeszyty Historyczne”. Od 1992 własna działalność wydawnicza. W VI 1993 wystąpił z „S”. W 1995 absolwent międzynarodowego Studium Dziennikarstwa Współczesnego na Uniwersytecie w Trnavie na Słowacji. Od XI 2003 prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Nominowany do nagrody im. Dariusza Fikusa (2005 i 2006). Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Tomasz Rabant

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry