Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Panek Jerzy

Jerzy Panek, ur. 18 XII 1942 w Sadogórze, k. Kępna. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, Wydz. Lekarski (1967).

1950–1960 w ZHP, 1960–1967 w ZSP; od 1969 członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

1967–1968 kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubszy k. Brzegu n. Odrą, 1968–1973 p.o. ordynatora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Układu Nerwowego w Stroniu Śląskim, 1974–1985 ordynator Oddziału Neuropsychiatrycznego ZOZ w Głuchołazach.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ. Od I 1981 wiceprzew. Punktu Konsultacyjnego „S” w Głuchołazach.

9 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie (w VI w czasie głodówki protestacyjnej opiekował się głodującymi), 24 VII zwolniony. 1982–1985 działacz podziemnej „S” w Nysie i Głuchołazach, 1985–1989 w Dzierżoniowie; organizator samokształcenia (tzw. uniwersytet podziemny) i niezależnej działalności kulturalnej (wieczory literackie), uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbierał składki na działalność związkową i na pomoc represjonowanym, organizator transportu żywności dla opozycjonistów. 1982–1985 założyciel, redaktor, autor (ps. Wolnopolski), organizator materiałów poligraficznych i drukarz podziemnego pisma „Almanach. Biuletyn Wydawniczy Głuchołazy” (4 n-ry w formie maszynopisu). 1982–1989 organizator i koordynator sieci kolportażu, kolporter na Opolszczyźnie i w Dzierżoniowie podziemnych pism (regionalnych i ogólnopolskich), książek i periodyków m.in. Instytutu Literackiego w Paryżu, NOW-ej, a także ulotek, kaset audio, kalendarzy i banknotów. 1982–1985 współzałożyciel i organizator biblioteki wydawnictw podziemnych w Głuchołazach, 1985–1989 w Dzierżoniowie. 1983–1985 organizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Wawrzyńca w Głuchołazach, 1985–1989 w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. 1982–1984 kilkukrotne poddawany rewizjom. 1985–1987 autor (ps. Wolnopolski) w podziemnym piśmie „Replika”. 1985–1997 kierownik Przychodni Miejskiej, asystent (w 1987 przeniesiony na gorsze stanowisko), kierownik Przychodni Zdrowia Psychicznego w ZOZ w Dzierżoniowie, 1985–1991 nauczyciel w Liceum Medycznym tamże, 1986–2012 prowadził prywatną praktykę lekarską tamże.

1989 założyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Dzierżoniowie (m.in. z Adamem Pietrzakiem i Andrzejem Piątkiem) oraz założyciel, redaktor, autor, drukarz „Biuletynu Wydawniczego Stowarzyszenia Wolnego Słowa”. 1989 współzałożyciel Trójporozumienia Służby Zdrowia Ziemi Dzierżoniowskiej. 1999–2010 członek Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w PRL w Opolu/Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. 1997–2012 ordynator Wojewódzkiego Szpitala Chorób Układu Nerwowego w Stroniu Śląskim, 2003–2011 lekarz naczelny Przychodni Zdrowia Psychicznego Essere w Dzierżoniowie, 2008 konsultant psychiatrii w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Niemczy. Od 2012 na emeryturze.

Do 2 XI 1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Dzierżoniowie w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry