Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pałubicki Tadeusz

Tadeusz Pałubicki, ur. 10 IX 1950 w Smętowie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych (1976), kierunek: socjologia.

Od 1980 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w UW; 17 IX 1980 uczestnik spotkania założycielskiego MKZ woj. jeleniogórskiego; doradca MKS Jelenia Góra; 19 XI, 1 XII 1980 współorganizator spotkań MKZ z władzami województwa; od III 1981 oddelegowany do pracy w MKZ, od IV 1981 kierownik biura ZR w Jeleniej Górze.

13 XI 1981 współorganizator obrony siedziby ZR, zatrzymany, do 31 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze. W 1982 uczestnik tworzenia podziemnych struktur „S” w Jeleniej Górze (we współpracy m.in. z Andrzejem Piesiakiem, Leszkiem Kaszubskim, Elżbietą Zawadzką, Jerzym Modrzejewskim, Ryszardem Matusiakiem); kolporter podziemnych wydawnictw w jeleniogórskich zakładach pracy. W II 1982 zwolniony z pracy w UW (z adnotacją „podejrzany politycznie”) po odmowie podpisania tzw. deklaracji lojalności, następnie bez zatrudnienia. Jego mieszkanie poddawano częstym rewizjom, wielokrotnie wzywano go na przesłuchania.

Od XI 1983 na emigracji w RFN; współpracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (we współpracy z T. Podgórskim), także współpracownik związkowców z „S” na emigracji w Niemczech, w 1984 uczestnik zjazdu działaczy „S” we Frankfurcie n. Menem; do 1987 członek PPS, działacz w związkach Polaków na emigracji (Monachium). Od VII 1987 zatrudniony jako pedagog i wychowawca osób niepełnosprawnych w Heilpädagogisches Centrum Augustinum w Monachium.

 

Michał Orlicz

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry