Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pałubicki Janusz

Janusz Pałubicki, ur. 2 I 1948 w Wałbrzychu. Ukończył Technikum Poligraficzno-Księgarskie (1968), absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia sztuki (1973).

W 1966 z grupą kolegów malował napisy „Katyń pomścimy” w Borach Tucholskich. 1964-1968 w ZMS, 1968-1973 w ZSP, następnie SZSP, 1973-1980 w ZNP. 1972-1982 kierownik biblioteki Instytutu Historii Sztuki UAM. 1965-1985 w PTTK, 1976-1981 instruktor krajoznawstwa.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na UAM; od X 1980 członek Komitetu Organizacyjnego przy MKZ Wielkopolska inicjującego i wspierającego powstawanie zakładowych struktur „S” w woj. poznańskim, od XI 1980 w Prezydium MKZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, sekretarz ZR; uczestnik negocjacji z władzami woj. poznańskiego; IX/X 1981 delegat na I KZD, przewodniczący komisji programowej „S” Regionu Wielkopolska, autor części ideowej (poza ekonomiczną) programu przedstawionego na Zjeździe. Autor w „Serwisie Informacyjnym KZ NSZZ «Solidarność» UAM” i pismach MKZ/ZR: „Solidarność Wielkopolski”, „Obserwator Wielkopolski”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 8 III 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. 28 VII 1982 przewodniczący Konspiracyjnego ZR Wielkopolska „S”, od VIII 1982 TZR. W X 1982 zwolniony z pracy na UAM. XI-XII 1982 członek TKK. 28 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, 10 X 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 4 lata więzienia, zmniejszonym do 2 lat na mocy amnestii z 1 VII 1983; osadzony w ZK w Strzelinie – od 5 XII 1983 uczestnik głodówki (104 dni) o status więźnia politycznego, przymusowo dokarmiany, zakończył strajk w przededniu wszczepienia stymulatora serca, następnie we Wrocławiu i Warszawie (szpital w Aninie, w dyspozycji więzienia na ul. Mokotowskiej); 5 VI 1984 zwolniony warunkowo ze względu na stan zdrowia. Od 1985 na rencie. Ponownie przewodniczący TZR; w 1984 inicjator wniosku TZR do TKK o afiliację „S” w Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, w wyniku którego „S” została w 1986 przyjęta do tejże konfederacji oraz do Światowej Konfederacji Pracy. Od X 1986 przewodniczący Wielkopolskiej Rady „S”, 1986-1987 członek TKK i jawnej Tymczasowej Rady „S”, 1987-1990 w KKW, skarbnik. 1 V 1987 uczestnik demonstracji, zatrzymany i pobity; dwukrotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w demonstracjach 1 V 1987 i 1 V 1988. 22-23 VIII 1988 uczestnik strajku w HCP, jeden z 7 tzw. spadochroniarzy – organizatorów i uczestników strajku niebędących pracownikami HCP.

Od XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu; członek KO „S” w Poznaniu; przywrócony do pracy na UAM. 1990-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska, przewodniczący ZR, delegat na kolejne KZD, członek KK, 1991-1992 skarbnik, 1992-1993 wiceprzewodniczący KK. 1991-1993 przewodniczący solidarnościowo-rządowego Zespołu Praworządności, 1991-1996 członek Politycznego Komitetu Doradczego przy MSW. 1996-1997 przewodniczący Rady Regionalnej Wielkopolskiego Oddziału AWS, 1997-2001 poseł RP z listy AWS; minister koordynator służb specjalnych w rządzie Jerzego Buzka, inicjator utworzenia IPN – KŚZpNP. W 1996 założyciel, następnie przewodniczący Zarządu Fundacji Wielkopolskie Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Solidarności.

Wyróżniony odznaką honorową Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Poznaniu, Srebrną Odznaką PTTK; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, 1990).

21 XI 1980 – 1 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1/III/V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach KE/SOS/SOR krypt. Profan; 20 VII 1984 – 31 X 1989 przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Uparty.

 

Barbara Fabiańska|Agnieszka Łuczak

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry