Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pałka Zenon Stefan

Zenon Stefan Pałka, ur. 6 XII 1952 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Energetyczne tamże (1973).

W l. 70. zw. z wrocławskim środowiskiem hippisów, członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej.

1973–1974 zasadnicza służba wojskowa. 1974 mł. realizator techn. w Komitecie ds. Radia i Telewizji Polskie Radio Wrocław Ośrodek Telewizyjny we Wrocławiu, 1975–1976 mł. realizator techn. w Zakładach Elektronicznych Mera-Elwro tamże, 1976 st. technik elektronik w Ośrodku Elektronicznym Głównego Urzędu Statystycznego Oddział tamże, 1977 st. konserwator w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych Dolmel tamże. 1977–1983 prace dorywcze, m.in. jako malarz mieszkań.

1976–1980 współpracownik KOR/KSS KOR. 27–31 V 1977 uczestnik głodówki protestacyjnej w kościele św. Marcina w Warszawie zorganizowanej przez KOR. 1977–1980 zw. z SKS we Wrocławiu. 25 V 1977 uczestnik wiecu pod pomnikiem Jana XXIII we Wrocławiu, przeczytał zgromadzonym deklarację założycielską SKS w Krakowie. 20–26 VII 1977 uczestnik obozu letniego SKS w Beskidzie Niskim, reprezentant środowiska wrocławskiego. Od jesieni 1977 jeden z pierwszych drukarzy NOW-ej, drukarz „Biuletynu Informacyjnego” oraz „Robotnika”. VIII 1978 zatrzymany na ulicy w Warszawie i dotkliwie pobity, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń 2 tygodniami aresztu za zakłócanie porządku publicznego. 3 V 1979 jeden z założycieli Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu (z Krzysztofem Grzelczykiem i Piotrem Starzyńskim), rzecznik, 1979–1980 drukarz „Biuletynu Dolnośląskiego”. I 1980 oskarżony o manipulowanie studentami w liście Kazimierza Sienkiewicza (zarejestrowany jako TW ps. Neutrino), studenta archeologii, kolportowanym przez SB. III–V 1980 wielokrotnie zatrzymywany i poddany rewizji, kilkakrotnie pobity.

VIII 1980 podczas strajków przebywał w Stoczni Gdańskiej, odpowiedzialny za druk niezależnych wydawnictw. 19 VIII 1980 przywiózł do Wrocławia postulaty strajkujących załóg na Wybrzeżu. IX 1980–XII 1981 współpracownik i członek redakcji „Solidarności Dolnośląskiej”. VI 1981 członek redakcji, redaktor niezależnego pisma „Tematy”, odpowiedzialny za druk. II–VII 1981 redaktor „Serwisu Informacyjnego BI MKZ we Wrocławiu”, VII–XII 1981 redaktor nacz. „Z Dnia na Dzień”. 1981 z-ca kierownika ds. informacji i członek ZR Dolny Śląsk. 21 X 1981 zatrzymany za rozpowszechnianie Apelu do Żołnierzy WP sygnowanego przez ZR.

Po 13 XII 1981 przez kilka tygodni w ukryciu, drukarz podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”. 3 III–9 IV 1982 aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu. 9 IV 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 23 VII 1982 zwolniony. II 1983 emigracja do RFN, praca w sektorze informatycznym.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

29 VII 1977–29 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Kameleon.

Marek Szajda

Opcje strony

do góry