Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Topór-Kisielnicka Maria Józefa

Maria Józefa Topór-Kisielnicka, ur. 22 I 1947 w Danowie k. Nowogardu. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (1970).

1970–1984 referent, st. referent, inspektor, st. inspektor, inspektor wojewódzki Wydz. Finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, 1976–1993 ławnik, 1984–1990 st. referent i st. specjalista ds. organizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

1973–1989 członek SD.

III 1968 uczestniczka studenckich demonstracji i spotkań w szczecińskim klubie Kontrasty. Od 1978 przepisywała egz. pisma „Robotnik” pozyskiwane z Pruszcza Gdańskiego.

Od X 1980 w „S”, od 13 V 1981 członek KZ. VIII 1981 uczestniczka marszu głodowego szczecińskich kobiet. Od 1981 członek Szczecińskiego Klubu Katolików.

Po 13 XII 1982 uczestniczka akcji charytatywnej pod auspicjami SKK (rozprowadzanie mleka i darów). 1982–1989 kolporterka podziemnych wydawnictw (np. „Obrazu”, „Grota”, „Korespondenta”, „CDN”). IV 1982–XII 1987 członek grupy oporu społecznego Wiosna, 1987 aż do samorozwiązania grupy w kontakcie ze strukturami podziemnymi Portu Szczecińskiego i Tadeuszem Olczakiem; z Jadwigą Marszczek, Sławomirą Podlaszewską, Anną Tymicz, Joanną i Janem Kulmami zbieranie składek na działalność opozycji i sprzedaż podziemnych publikacji. 1984 za członkostwo i aktywny udział w działalności SKK zmuszona do odejścia z pracy w UW. 1986 uczestniczka demonstracji w 30. rocznicę VI 1956 w Poznaniu. 1986–1989 protestowała przeciwko rozszerzeniu przez NRD granicy morza terytorialnego w Zatoce Pomorskiej. Od IV 1989 sekretarz KZ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, od IV 1989 działania na rzecz OKP Ziemi Szczecińskiej w Nowogardzie, Resku, Płotach, członek Regionalnej Komisji Wyborczej. 16 XI 1989 delegowana do Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego, 23–25 XI 1989 uczestniczka II WZD Pomorza Zachodniego, 1989–1990 członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia.

1991–1992 inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia UW, 1992–1993 w Wydziale Finansów i Obsługi Administracji, 1993–2008 st. insp., st. specjalista w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003).

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry