Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borowski Zenon

Zenon Borowski , ur. 10 V 1945 w Piegonisku k. Sieradza, zm. 3 II 2014 w Zduńskiej Woli. Ukończył Zawodowe Technikum dla Pracujących w Zabrzu (1970) oraz Policealne Studium Zawodowe w Łodzi (1978).

1963–1977 prace dorywcze.

17 VII 1973 zatrzymany podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy w Granicznym Punkcie Kontrolnym w Zebrzydowicach, 18 VII 1973 aresztowany, 24 X 1973 skazany przez Sąd Powiatowy w Cieszynie na 9 mies. pozbawienia wolności. 1977–1992 mistrz zbrojarni, z-ca kierownika ds. transportu w Zakładach Produkcji Elementów Budowlanych Fadom w Zduńskiej Woli.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, od I 1981 KZ, IX 1980–V 1981 przew. MKZ Ziemia Sieradzka, członek KKP, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sieradzka. VI–XII 1981 redaktor (z Zofią Majewską) niezależnego pisma „Pod Sztandarem”.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 13 I 1982 zwolniony z uwagi na skrajnie trudną sytuację życiową najbliższej rodziny, której był jedynym żywicielem.

1993–1994 st. referent w Oddziale Regionalnym KRUS w Zduńskiej Woli, 1994–1997 bezrobotny, 1997–1998 pracownik ochrony mienia w PPUH Agencja Argus w Pabianicach, 1998–2000 bezrobotny, 2000 pracownik fizyczny w Zakładzie Produkcji Wyrobów Cukierniczych Gardena Sp. z o.o. w Ochraniewie, od 2010 na emeryturze. Od 1995 prezes Fundacji Szansa dla Lecha w Zduńskiej Woli. Od 2005 sekretarz Stowarzyszenia Sołtysów w Suchoczasach.

1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Sieradzu w ramach SOS krypt. Zbrojarze; 1980–1985 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Sieradzu/p. V RUSW w Zduńskiej Woli w ramach SOS krypt. Sterowany.

Andrzej Czyżewski

Opcje strony

do góry