Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borusiewicz Mirosław

Mirosław Borusiewicz, ur. 15 VIII 1947 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, doktorat (2012).

1967–1968 w ZMS, 1968–1972 w ZSP.

1966–1967 kreślarz w Biurze Projektów Protech w Łodzi, 1973 socjolog w Pracowni Badań Społecznych RSW Prasa-Książka-Ruch tamże, 1974 kierownik działu socjalno-bytowego Fabryki Dywanów Dywilan tamże, 1974–1975 socjolog w Dziale Humanizacji Pracy Zakładów Przemysłu Wełnianego Zeltor w Zgierzu, 1975–1997 socjolog, asystent, st. kustosz, kierownik Działu Kultury Muzeum Historii Miasta Łodzi, nast. kierownik Cemtrum Muzeologicznego MHMŁ.

III 1968 uczestnik strajku studenckiego na UŁ.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, przew. KZ. Od 30 IX 1980 przew. Podkomisji Regulaminowo-Wnioskowej Sekcji Pracowników Ochrony Dóbr Kultury „S”, od XI 1980 członek komisji ds. postulatów płacowych; 12–17 XI 1980 członek KS Pracowników Kultury „S” w czasie strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, rzecznik prasowy, nast. przew. delegacji strajkujących podczas rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Sztuki. XII 1980 – XII 1981, z upoważnienia MKZ w Gdańsku członek Komisji ekspertów MKiS ds. realizacji porozumień zawartych z komisją rządową i resortową, od II 1981 – resortowej komisji ekspertów ds. ekonomiki, organizacji i programowania kultury. XI 1980 współorganizator i członek Komisji Koordynacyjnej Środowisk Kultury Ziemi Łódzkiej. IV 1981 uczestnik (z ramienia KKP) posiedzeń Sejmowej Komisji Kultury, poświęconych ocenie stanu realizacji porozumień strajkowych z 17 XI 1980. Od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, IX/X 1981 delegat na I KZD.

14 XII 1981 przywódca kilkugodzinnego strajku okupacyjnego w MHMŁ, po strajku w ukryciu przez kilkanaście dni. 1982 autor w podziemnym piśmie „Prześwit”. 1982–1983 kolporter podziemnych pism, m.in. „Prześwit” „Tygodnik Mazowsze”, łódzka „Solidarność Walcząca” i książek wśród pracowników łódzkich muzeów. 1982–1983 współpracownik łódzkich działaczy Międzyregionalnej Komisji Obrony (nie miał świadomości, iż struktura ta została utworzona z inspiracji SB), uczestnik zbierania i rozdzielania pomocy pieniężnej i darów rzeczowych dla represjonowanych. 1983–1988 wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1987–1989 przew. TKZ.

1989–1992 przew. KZ w MHMŁ. 1989–1991 współorganizator i przew. Krajowej Sekcji Muzeów i Biur Dokumentacji Zabytków „S”, 1991–1992 wiceprzew. 1990–1994 współorganizator i wiceprzew. Łódzkiej Rady Kultury. 1992–1993 pełnomocnik ministra kultury i sztuki ds. muzeów. 1995–2006 wykładowca Podyplomowego Studium Muzealniczego przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 1997–2006 dyr. Muzeum Sztuki w Łodzi. Od 2007 na emeryturze.

Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu muzealnictwa.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1991, 2001).

V 1985 – IV 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOS krypt. Domino.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry