Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Boruszewski Piotr

Piotr Boruszewski, ur. 10 X 1942 w Krancu k. Królewca. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą dla Pracujących przy KWK Dymitrow w Bytomiu (1965).

W 1956 pracownik Gubińskich Zakładów Obuwniczych, 1957-1960 Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej Gubin z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, 1960-1962 zasadnicza służba wojskowa, 1962-1991 zatrudniony m.in. jako ratownik górniczy w KWK Dymitrow (obecnie Centrum) w Bytomiu.

4 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w KWK Dymitrow, członek KS, MKS przy KWK Dymitrow, następnie MKZ Bytom, sygnatariusz porozumień resortowych podpisanych z ministrem górnictwa; od IX 1980 w „S”; członek, następnie przewodniczący KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 XII 1981 organizator wiecu i próby strajku w kopalni, 14 XII 1981 wezwany do KM MO w Bytomiu, internowany w Ośr. Odosobnienia Zabrzu-Zaborzu i Uhercach, zwolniony 30 IV 1982. 1982-1989 kolporter prasy podziemnej, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w Katowicach i Bytomiu; współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; w 1982 współorganizator pomocy dla rodzin osób internowanych; od 1983 współzałożyciel, następnie kierujący Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu, współorganizator tzw. ósemek (Mszy za Ojczyznę 8. dnia każdego miesiąca) oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Wielokrotnie przesłuchiwany w RUSW w Bytomiu; 27 XI 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. W II 1989 współzałożyciel Tymczasowej KZ „S” w KWK Dymitrow.

1989-1991 przewodniczący KZ. 1989-1992 członek Bytomskiego KO „S”. 1990-1994 radny miasta Bytomia z listy BKO „S”. Od 1991 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Halina Żwirska

Bytom, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry