Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bronowski Krzysztof

Krzysztof Bronowski, ur. 24 VII 1950 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Chemii (1972).

12 III 1968 uczestnik wiecu poparcia dla strajkujących studentów Warszawy przed Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, 16 III demonstracji przy pl. Wolności, 22–23 III 1968 strajku studentów PŁ.

1972–1977 technik, inżynier, asystent, st. asystent na Wydz. Chemii PŁ. 1977–1982 st. inspektor działu jakości, z-ca naczelnika w Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

Od XI 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego i KZ. 1981 przedstawiciel KZ w Krajowej Sekcji Włókna i Skóry NSZZ „S”, organizator punktu wymiany i kolportażu prasy związkowej w siedzibie ZR, kolporter niezależnych pism, m.in. „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, „Solidarność z Gdańskiem”, „Poglądy” w ZPS i na PŁ.

1982–2002 własna działalność gospodarcza. 1982–1989 organizator punktu kolportażu książek i prasy podziemnej w swoim zakładzie rzemieślniczym. 1983–1985 organizator wymiany podziemnych pism (m.in. „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”) i książek (m.in. wydawnictw Krąg, NOWa,) pomiędzy Warszawą i Łodzią.

2002–2016 bez zatrudnienia. Od 2016 na emeryturze. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa (od 2008 skarbnik oddziału łódzkiego).

Autor bibliografii niezależnych, solidarnościowych, podziemnych i pozacenzuralnych druków zwartych, wydanych w Polsce w latach 1976–1990, dostępnej w Internecie jako Muzeum Wolnego Słowa. Od 1981 tworzy prywatną bibliotekę wydawnictw niezależnych, będącą obecnie jednym z największych zbiorów w Polsce.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Złotym Krzyżem Zasługi (2013).

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry