Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Broniszewski Ignacy

Ignacy Broniszewski, ur. 17 X 1939 w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Technikum Ekonomiczne dla Pracujących tamże (1968).

1955-1956 pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń w Zagórzu (obecnie Sosnowiec), 1957-1958 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Będzinie, 1958-1968 Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Chrzanowie, w 1968 inspektor w Rejonowej Zbiornicy Złomu w Katowicach, 1968-1971 pracownik Krajowego Związku Spółdzielni Transportowo-Motoryzacyjnych w Warszawie Delegatura w Katowicach, 1972-1975 Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych w Katowicach, 1975-1981 Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; IX 1980 – 1999 w „S”; od X 1980 członek KZ Pionu Ekonomicznego i Komisji Wydziałowej Wydz. Magazynów Głównych.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w HK, 23 XII 1981 zatrzymany na terenie Huty, przewieziony do KM MO w Będzinie, następnie do KW MO w Katowicach, 27 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, od 22 III 1982 w Uhercach (13-20 VI 1982 uczestnik głodówki w proteście przeciwko bezprawnemu przedłużaniu stanu wojennego i internowaniu oraz o przyjęcie tez Prymasowskiej Rady Społecznej), od 9 VII 1982 w Załężu k. Rzeszowa, 16 VIII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy, 1982-1989 pracownik wielu zakładów pracy. Od 1982 działacz niezależnego ruchu wydawniczego (we współpracy m.in. z Włodzimierzem Kapczyńskim i Eberchardem Pampuchem), autor tekstów w „Wolnym Związkowcu”, 1982-1986 organizator transportu, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, udostępniał mieszkanie w Dąbrowie Górniczej i w Sosnowcu – magazyn sklepu, w którym pracował, na punkt kolportażowy; kolporter, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnego Związkowca”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Regionalnego Informatora «Solidarności»”, „Kultury”; z własnej inicjatywy zbierał i przekazywał pieniądze dla represjonowanych. 31 VIII 1984 zatrzymany na 48 godz. podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. 1982-1985 członek KIK w parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże.

1989-1991 członek KO w Dąbrowie Górniczej; 1990-1994 radny Miasta Dąbrowa Górnicza z listy KO. 1989-1999 ponownie zatrudniony w HK, członek KZ „S” w HK, 1989-1994 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej; 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1999 na emeryturze.

Odznaczony medalami Zasłużony dla NSZZ „S” (2000, 2005) i Medalem za 50 lat Pożycia Małżeńskiego (2009).

8 IV 1983 – 17 X 1989 rozpracowywany przez p. VI MUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE krypt. Niepoprawny.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry