Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gaduła-Zawratyński Tomasz Kazimierz

Tomasz Kazimierz Gaduła-Zawratyński, ur. 22 XI 1963 w Łodzi, zm. 6 VIII 1997. Ukończył IV LO w Łodzi (1982).

II 1981–VI 1982 inicjator i członek nieformalnej organizacji uczniowskiej Pętla o charakterze samokształceniowym. 18 III 1981–13 XII 1981 współorganizator i członek Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich w Łodzi.

24 VIII 1982 zatrzymany, 26 VIII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ KD MO Łódź-Śródmieście, 24 IX 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1982–1985 kolporter podziemnych pism (m.in. „Biuletynu Wojennego”), organizator projekcji niezależnych filmów dla studentów (m.in. Droga do Gdańska). X 1985 relegowany z Wydz. Prawa i Administracji UŁ.

XI 1986 inicjator reaktywowania Koła Młodych Prawników na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, 20 III 1988 współzałożyciel Łódzkiej Federacji Młodzieży Niezależnej (organizacja zlikwidowana przez władze w trakcie pierwszego spotkania). III–IV 1988 inicjator reaktywowania NZS UŁ, od 20 X 1988 przew. Komisji Praworządności Zarządu Uczelnianego tegoż. VI 1988–III 1990 członek Galerii Działań Maniakalnych – Pomarańczowa Alternatywa Diecezja Łódzka oraz X 1989–II 1990 Wspólnoty Leeeżeć. Współorganizator (z Krzysztofem Skibą) happeningów politycznych takich jak „Galopująca inflacja”, „Niezależny dzień dziecka”, „Obiekt do złapania”. Wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1987–1989 pracownik fizyczny w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Pryzmat w Łodzi. Od 1989 dziennikarz w „Dzienniku Łódzkim”, „Gazecie Wyborczej”, Radiu „Manhattan” i Radiu „Zet”.

1997 pomysłodawca i współrealizator Festiwalu Muzyki Filmowej w Łodzi.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

28 VI 1982–21 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Chłopcy; 12 X 1985–1986 przez Wydz. III-1 WUSW tamże w ramach SOS krypt. Walet; 17 VIII 1986–23 III 1988 przez Wydz. III-1 WUSW tamże w ramach KE krypt. Walet; 23 III 1988–12 X 1989 SOR krypt. Walet.

Przemysław Stępień

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry