Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gadomski Stanisław

Stanisław Gadomski, ks., ur. 3 I 1944 w Szafrankach k. Kolna. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, 1967 święcenia kapłańskie.

1968–1969 wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. 1968 po niedopuszczeniu do wizytacji w punkcie katechetycznym ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1970–1971 wikariusz w parafii Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie, 1971–1975 Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym, 1975–1980 Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, posługa także w kaplicy św. Anny w Kamionce. W tym czasie poturbował, zrzucając ze schodów wikariatu w Rzekuniu, wygrażającego mu funkcjonariusza SB. 1980–1984 wikariusz w parafii Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, wybrany przez związkowców na kapelana „S” Oddziału w Ostrowi Mazowieckiej.

1982 w Ośr. Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie posługa duszpasterska miejscowym internowanym. 1982–1984 organizator pomocy charytatywnej i duszpasterskiej dla internowanych i innych potrzebujących w Ostrowi Mazowieckiej. Od 1983 organizator mszy za Ojczyznę tamże, pocz. w święta narodowe 3 V, 15 VIII, 11 XI, rocznicę powstania styczniowego, listopadowego, nast. comiesięczne z udziałem w znacznej mierze warszawskich artystów, m.in. Hanny Skarżanki, Aleksandry Dmochowskiej i in. 1983–1988 organizator i uczestnik wyjazdów do Warszawy na msze za Ojczyznę do kościoła św. Stanisława Kostki, 1984 kilkakrotnie koncelebrans tychże mszy. 1 IX 1984–1986 wikariusz w parafii św. Aleksandra w Suwałkach, duszpasterz ludzi pracy i kapelan „S” regionu Pojezierze, organizator mszy za Ojczyznę w każdą drugą niedzielę mies. z udziałem zapraszanych ks., m.in. ks. Stanisława Małkowskiego i Jana Umińskiego. 1984–1986 w parafii św. Aleksandra w Suwałkach założyciel Studium Katolickiej Nauki Społecznej (we współpracy z ks. Jerzym Zawadzkim) dla ludzi pracy działającego dwa razy w mies., organizującego wykłady z udziałem m.in. Łukasza Czumy, o. Huberta Czumy, Wiesława Chrzanowskiego, mec. Edwarda Wende. 1985 inicjator i organizator umieszczenia tablicy pamiątkowej ku czci ks. Jerzego Popiełuszki tamże. W czasie posługi w Suwałkach kilkakrotnie wzywany do miejscowej SB. X 1986–1996 pod naciskiem władz przeniesiony do parafii św. Anny w Smolnikach k. Suwałk (pocz. do I 1988 niezatwierdzony na funkcję proboszcza przez miejscowy Wydz. ds. Wyznań). Tamże organizator mszy za Ojczyznę w każdą drugą niedzielę mies. z udziałem wiernych z Białegostoku, Suwałk i Warszawy.

W l. 80 wielokrotnie nachodzony przez SB, nękany (np. wulgarne anonimy, pogróżki).

Od II poł. 1989–1990 kapelan policjantów KW MO w Suwałkach. 2006 współorganizator zjazdu internowanych Polek w Gołdapi. 2009 inicjator umieszczenia w b. Ośr. Odosobnienia tamże kamienia z napisem upamiętniającym stan wojenny i obóz internowania, 2009–2012 tamże organizator rokrocznych mszy w intencji ofiar stanu wojennego oraz Ojczyzny.

1996–2004 proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach, dziekan dekanatu mikołajskiego, 2004–2012 proboszcz i dziekan konkatedry diecezji ełckiej Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi, od 2007 kanonik gremialny Sambijskiej Kapituły Konkatedralnej. 2010 członek Rady Kapłańskiej przy bp. ordynariuszu diecezji łomżyńskiej i ełckiej, od 2012 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995).

1968 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Suwałkach w ramach SO krypt. Narew, 1977–1984 przez Wydz. IV KW MO w Ostrołęce, 1984 przez Wydz. Śledczy WUSW tamże; 1986–1990 przez Wydz. IV WUSW w Suwałkach w ramach SOR krypt. Moralista.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Region Pojezierze, Ostrów Mazowiecka, Suwalki

Opcje strony

do góry