Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gorzak Waldemar

Waldemar Gorzak, ur. 27 XI 1959 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa i Administracji (1984).

1979–1981 współpracownik KSS KOR, kolporter niezależnych pism i książek wydawnictwa NOW-a w Technikum Gospodarki Wodnej w Zgierzu, nast. na Wydz. Prawa i Administracji UŁ.

Od X 1980 w NZS, uczestnik spotkania założycielskiego NZS w Łodzi. I–II 1981 uczestnik strajku studentów łódzkich uczelni, III–XII 1981 prowadzący (z Wiesławem Potocznym) stoiska z niezależnymi wydawnictwami na Wydziale.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego tamże. XII 1981–1989 członek (z Waldemarem Omiecińskim i Wiesławem Maciejewskim, pocz. również z W. Potocznym) grupy wydającej podziemne pisma „Solidarność Walcząca”, nast. „Szaniec”, „Biuletyn Łódzki”, organizator lokali konspiracyjnych i materiałów poligraficznych, kolporter podziemnych pism i książek w Łodzi. IX 1983 rewizja w mieszkaniu, dwukrotnie przesłuchiwany. 1986–1987 lustrator w Centralnym Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego Oddział w Łodzi. 1987–1988 bezrobotny. 1988–1991 agent PZU.

1992–2005 kierownik w Biurze Pośrednictwa Zamiany Mieszkań w Łodzi. 2006 z-ca kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Księży Młyn tamże. 2007–2011 sekretarz miasta Zgierza. 2011–2015 pracownik Gminnego Ośr. Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002).

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry