Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Görlich Krzysztof Andrzej

Görlich Krzysztof Andrzej, ur. 5 III 1950 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1974), doktorat (1979), habilitacja (1989).

1979–1991 pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”, 12–25 IX 1980 prowadził w siedzibie ING PAN punkt informacyjny „S” Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty (z Elżbietą Turnau i Janem Środoniem), współpracownik MKZ Kraków, odpowiedzialny za współpracę z uczelniami wyższymi i tworzenie struktur „S” w tych placówkach, sekretarz Komisji Rewizyjnej MKZ Kraków, nast. MKZ Małopolska, 1980–1981 członek KZ PAN w Krakowie, 1980–1981 przew. Komisji Koordynacyjnej Nauki, 1980–1981 przew. Zespołu Ochrony Środowiska Rady Konsultacyjnej przy MKZ Kraków, nast. MKZ Małopolska (autor projektu restrukturyzacji Huty im. Lenina w Krakowie i likwidacji Huty Aluminium w Skawinie). Autor tekstów w piśmie niezależnym: „Solidarność. Biuletyn Małopolski”/„Goniec Małopolski”. 1980–1981 członek założyciel Polskiego Klubu Ekologicznego. Od III 1981 w redakcji pisma Komisji Porozumiewawczej Nauki przy MKZ Małopolska „Nauka”. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, IX–X 1981 na I KZD (koordynator zespołu ds. polityki społecznej Rady Programowej I KZD).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, 24 XII 1981 zwolniony. Od 1982 zaangażowany w tworzenie podziemnych struktur „S” w Małopolsce, w przygotowanie „Biuletynu Małopolskiego”, uczestnik spotkań poświęconych powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Oporu „S”. Kilkakrotnie zatrzymywany, IV 1982 (po wpadce Eugeniusza Szumiejki i zatrzymaniu pierwszego zespołu „Biuletynu Małopolskiego”) wyłączony z procesu zespołu „Biuletynu Małopolskiego”, 1983 umorzenie postępowania przez prokuraturę z powodu odwołania zeznań przez gł. świadka oskarżenia. 1982/1983 oraz 1985 i 1987/1988 uczestnik wypraw Instytutu Geofizyki PAN do Arktyki i na Antarktydę. 1984–1992 sekretarz naukowy komitetu PAN ds. Badań Polarnych, 1989–1990 komitetu ds. Globalnych Zmian Środowiska i ds. Badań Antarktydy SCAR. 1983–1989 sekretarz redakcji „Studia Geologica Polonica” oraz redakcji „Geologia Polonica”.

Od 1989 w RKS Małopolska, od 13 X 1989 koordynator komisji ds. restrukturyzacji przemysłu i gospodarki odpadami przemysłowymi oraz komisji ds. problemów społecznych, 1989–1990 wiceprzew. KKK „S” PAN, 1989–1990 wiceprzew. Krakowskiego KO „S”. 1991–1994 członek UD, 1992–1993 przew. Regionu Sądecko-Krakowskiego, 1994–2002 w UW, 1994–1999 członek Rady Krajowej, 2001–2002 członek Rady Politycznej, 1990–1994 radny Rady Miasta Krakowa z listy Krakowskiego KO „S”, 1998–1999 z listy UW, UPR i Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, 1990 i 1994–1998 wiceprezydent Krakowa. 1991–1994 członek zespołu opracowującego plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta, 1991–1992 doradca ministra ochrony środowiska. 1991–1994 pełnomocnik ministra, wojewody i prezydenta Krakowa ds. likwidacji źródeł niskiej emisji w ramach pomocy Kongresu USA dla Krakowa. 1991–1994 własna działalność gospodarcza, 1995–1997 wiceprzew. Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, 1996–1999 członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Balice Sp. z o.o., 1997–1999 przew. Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego Sp. z o.o., 1998–1999 dyr. Stowarzyszenia Willa Decjusza, 1999–2014 członek zarządu, 1999–2001 dyr. ds. strategii i zarządzania oraz członek zarządu Tishman Speyer Properties Polska, od 2002 prezes zarządu Aspen Sp. z o.o.

Autor publikacji naukowych. Członek towarzystw naukowych, m.in.: od 1976 Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, od 1982 Polskiego Towarzystwa Geograficznego-Klub Polarny, 1985–1989 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

14 V 1981–12 IX 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Geolog.

Cecylia Kuta

Opcje strony

do góry