Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gorgol Andrzej Marek

Andrzej Marek Gorgol, ur. 11 X 1964 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1988), w 1999 doktorat, w 2012 habilitacja.

Od 1987 pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Finansowego UMCS.

Od 1979 jako uczeń I LO w Puławach kolporter pism niezależnych („Opinia”, „Robotnik”, „Spotkania – Niezależne Pismo Młodych Katolików”, „Droga”, „Bratniak”). W 1979 współzałożyciel nielegalnej puławskiej organizacji młodzieżowej Konfederacja Ludzi Wolnych, przekształconej we IX 1981 w Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży, którym kierował. W składzie redakcji pisma „Zawiszak” wydawanego przez puławskie środowisko Niezależnego Ruchu Harcerskiego.

Po 13 XII 1981 przewodniczący tzw. młodzieżowych struktur piątkowych wspierających działania Komitetu Obrony Narodowej „S” w Puławach (akcje ulotkowe, kolportaż, druk); założyciel, redaktor, wydawca i drukarz podziemnego pisma młodzieżowego „Kret”. 13 VII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie, 2 VIII 1982 zwolniony, postępowanie umorzono. 1984-1988 drukarz w podziemnym wydawnictwie CiS. Do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych (książek CiS-u, NOWej, Woli i ABC, pism). 1987-1988 przewodniczący podziemnej Komisji Uczelnianej NZS UMCS, członek MKK NZS w Lublinie, współorganizator Porozumienia Koziołek, integrującego w Lublinie środowiska NZS, KPN, Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu WiP, w 1988 współzałożyciel i wydawca pisma „Koziołek”. 1987-1988 członek Ruchu Młodzieży Demokratycznej. W III i V 1988 współorganizator manifestacji studenckich w Lublinie, kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W VIII 1988 uczestnik audiencji u Prezydenta RP na Uchodźstwie Kazimierza Sabbata oraz gość Rady Narodowej w Londynie w ramach delegacji reprezentującej młodzieżowy nurt podziemia z kraju. XII 1988 – VI 1989 współorganizator Koła Terenowego Towarzystwa Przyjaciół Powściągliwości i Pracy.

Od 1993 radca prawny. Od 1999 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Od 2007 prezes Stowarzyszenia Pokolenia Niezależnych.

Autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie/RUSW w Puławach w ramach SOS krypt. Konspiratorzy; 1987-1990 przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Suwerenni.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry