Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gorazd Antoni Zbyszko

Antoni Zbyszko Gorazd, ur. 13 VI 1946 w Dymitrowie Małym k. Tarnobrzega. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (od 1974 Akademia Ekonomiczna, od 2008 Uniwersytet Ekonomiczny) (1970), w 1977 doktorat.

Od 1977 pracownik naukowy AE. 1965-1970 członek ZSP, 1970-1975 członek Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa, 1970-1980 członek ZNP.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w AE, ekspert doradca ekonomiczny Regionu Dolny Śląsk; III-XII 1981 członek Rady Programowej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ, następnie ZR Dolny Śląsk.

13 XII 1981 – 1989 autor w pismach podziemnych. Bliski współpracownik, doradca Władysława Frasyniuka, Barbary Labudy, Józefa Piniora. Wykładowca w czasie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

IV 1989 – 1992 członek KZ „S” w AE. Od 1993 prezes Zarządu firmy Invest-Expert Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny ekonomii, m.in. dysertacji doktorskiej ''Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych, system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. informacji kierownictwa''.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry